Äldre

Vi tror på att människor förtjänar ett värdigt liv, livet ut. Genom projekt tillsammans med Bräcke Diakonis hemtjänst och volontärer skapar vi mötesplatser för att bryta social isolering för äldre. I vårt boende Caroline erbjuder vi boende för äldre kvinnor som levt hemlöshet en längre tid. 

Vad är en mamma?

Annelie Anderberg som tillsammans med sin man är familjehem genom Räddningsmissionen funderar på vad en mamma egentligen är. 

Läs mer