Äldre

Vi tror på att människor förtjänar ett värdigt liv, livet ut. Genom projekt tillsammans med Bräcke Diakonis hemtjänst och volontärer skapar vi mötesplatser för att bryta social isolering för äldre. I vårt boende Caroline erbjuder vi boende för äldre kvinnor som levt hemlöshet en längre tid. 

Från Kiev till Västra Frölunda - genom Hjärterum

I takt med att kriget rasar i Ukraina växer det svenska hjärterummet för ukrainarna. Samtidigt expanderar Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum – svenskar som öppnar sina hem för människor som flytt kriget. Tandläkaren Olena och hennes barn flydde undan bomberna i Kiev och hamnade hemma hos Sabine von Borgstede i Västra Frölunda – tack vare Hjärterum.

Läs mer
Ledare: Om Hans Rosling fortfarande levde.

Om Hans Rosling fortfarande levde.

Då hade han pekat på allt positivt som trots allt händer just nu. Hur den extrema fattigdomen fortsätter att minska i både relativa och absoluta tal, hur befolkningsökningen är på väg att plana ut och att allt fler familjer världen över har möjlighet att skaffa en tvättmaskin. Det var sådant han alltid sade, Rosling. Och sådana som han behövs.

Läs mer