En dag för alla hjärtan - stora paketet

Värme, hopp och goda gemenskaper genomsyrar allt vi gör i Räddningsmissionen. Oavsett vilka värderingar som råder i samhället vill vi möta varje människa som en unik varelse, oändligt älskad och oändligt värdefull. Denna gåva ger oss möjlighet att fortsätta forma en stad där alla människor kan leva ett värdigt liv.

Alla hjärtans dag-gåvan ger oss möjlighet att ge en kärleksfull grötfrukost, lite varma kläder eller ett uppmuntrande ord till utsatta människor i Göteborg

300,00 kr

KÖP