Bostad först

 

I arbetet med att motverka hemlöshet är samarbetet med den idéburna sektorn centralt. Här har ett arbetssätt som heter Bostad först visat på stor framgång. Bostad först utgår från hemlösa personers behov av bostad och används för att ge stöd till personer med missbruk.

Räddningsmissionen vill via ett bostad först-team ge stöd till deltagare till att leva ett så självständigt och värdigt liv som möjligt. Teamet samverkar med social resursförvaltnings Bostad först-team. Vi erbjuder ett sviktboende vid behov och även lägenheter. Vi erbjuder även mötesytor genom cafeét, riktade aktiviteter och volontärer.

Vi samverkar med privata hyresvärdar för att öka tillgången på bostäder för akut hemlösa. Alla placeringar i Bostad först sker genom socialtjänsten. 

Verksamheten är ett samarbete med social resursförvaltning i Göteborg i form av ett IOP-avtal. 

Kontakta oss

Har du frågor kring verksamheten eller placeringar? Välkommen att kontakta oss direkt eller hör av dig till verksamhetsansvarig. 

031-712 13 70 

"Det jag tycker om med Bostad först är att man fokuserar på det som är bra hos individen och försöker få det att växa."

Konferensdeltagare för konferensen Bostad Först