Vad gör Räddningsmissionen
i coronakrisen?

 

Coronaviruset slår hårt åt grupper som redan lever i utsatthet. Hur håller man sig hemma om man är hemlös? Hur håller man kontakten med sin familj i ett annat land när gränser stängs? Våra verksamheter behövs extra mycket just nu. Här samlar vi information om vad vi som organisation gör i coronakrisen och vi uppdaterar löpande.

Vi tror att det är endast tillsammans som vi kan göra skillnad för människor utsatthet genom coronakrisen. Läs mer här om hur du kan vara med. 

Swisha till 900 44 41 
eller ge en gåva här
Tack för din gåva!

 • Vårt frukostcafé Vasa serverar frukost till mindre grupper för att förhindra smittspridning men fortsätter ändå att finnas till för målgruppen. Eftersom vi går mot kallare tider känns det viktigt att få erbjuda våra gäster en plats att värma sig på. Caféet är öppet för 15 personer i taget och varje person får stanna högst 30 minuter.⁠ Andra anpassningar som till exempel plexiglas, servering och handsprit är gjorda för att minska smittspridningen. Att ha caféet öppet inomhus gör också att vi kunnat komma igång med dusch och klädutlämning.
   
 • Soppmässorna som vi brukar ha i Matteuskyrkan och Betlehemskyrkan firas nu utomhus. Ett sätt att fortsätta skapa tillfällen att möta varandra och Gud. Se inlägg
   
 • Vi ger på ett smittsäkert sätt tillgång till datorer och internetkoppling till våra målgrupper efter att stadens bibliotek varit tvungna att begränsa sin verksamhet. I ett digitalt samhälle som vi lever i, är tillgången till datorer avgörande för att inte bli uteslutet från samhällets stöd.
   
 • Vi håller våra öppna mötesplatser öppet tills vidare med försiktighetsåtgärder. En viktig uppgift där är att informera våra målgrupper på olika språk om hur de kan agera för att undvika att bli smittade, minska smittspridning och vikten av eget ansvar. Läs mer om det här. För vissa deltagare är detta också den enda sociala kontakten under veckan, vi ser vikten av att finnas till i en tid när många kämpar med ensamhet. Läs mer om det här.
   
 • Boendeteamet, som driver tränings- och referensboende, ger möjlighet till de boende i riskgruppen att hålla sig isolerade genom att handla och uträtta ärenden för dem. De ser ett större behov av samtal och finns nu tillgängliga för telefonkontakt även på helger för de som behöver extra stöd.
   
 • På boendet Caroline, ett boende för äldre kvinnor i hemlöshet, uppmuntrar vi kvinnorna att hålla sig i sina lägenheter då de alla är i riskgrupp. Vi begränsar antal träffar för att undvika smittspridning men har istället daglig kontakt via telefon. Läs om en av våra boende på Caroline här.

 • Jourboendet 35:an håller fortsatt öppet för människor i hemlöshet. De möter mycket oro då många är i riskgrupp och tvingas röra sig på offentliga platser. De har tagit till försiktighetsåtgärder, ägnar mycket tid åt att samtala och informera, samt delar även ut kit med vatten och servetter för att gästerna ska ha möjlighet att tvätta händerna under dagarna. Läs om initiativet här
 • Familjehemsverksamheten har startat en rekrytering av nya jourhem. På grund av isoleringen i och med covid-19 ökar utsattheten för barn som lever familjer med våld. Vi vill vara förberedda på att ta emot det ökade antalet barn man förutspår kommer behöva nya hem den närmsta tiden. Läs mer här.  
   
 • Socialt stöd och familjecenter i Betlehemskyrkan håller fortsatt öppet för att möta de utsatta EU-medborgare som just nu har det extra tufft. Färre människor rör sig ute och många undviker kontakt och det blir därför svårt att försörja sig på att tigga eller sälja tidningar. Se film här.
   
 • Svängdörren och Karibu - våra kulturverksamheter för barn och unga håller fortsatt öppet för de som kan komma. Även Studiestunden på Lövgärdesskolan och Vättnedalsskola håller öppet. Vi kör en vecka i taget och anpassar verksamheten till de riktlinjer som gäller. Då många andra föreningar och aktiviteter stänger för barn vill vi hålla öppet så länge vi kan. 
   
 • Tillsammans med Erikshjälpen har vi fått medel från Radiohjälpen för att starta Studiestunden Distans. Ett projekt där äldre i riskgrupp blir läxhjälpsvolontärer digitalt för elever i Göteborg och utanför Göteborg. Genom detta hoppas vi kunna bryta isolering och ensamhet hos våra äldre volontärer samt ge hjälp med motivation och läxläsning till elever som inte kan få det stödet i hemmet.
   
 • Vi fortsätter att möta barn och skapa aktiviteter för dem på boendena för hemlösa barnfamiljer.  
   
 • Räddningsmissionen har nu öppnat ett ny verksamhet för att erbjuda lägenheter till kvinnor som flyr från våld och kontroll, då det går att se att våld i nära relationer ökar i och med isoleringen under coronakrisen. Vi erbjuder en egen lägenhet med mycket stöd från vår personal. Läs mer här.
 • Vår matsvinnsbutik MatRätt har blivit en viktig plats för människor i ekonomisk utsatthet. När andra verksamheter stänger ner och utdelning av matkassar dras in så blir behovet av att handla mat till ett billigare pris ännu större. Vi håller öppet som vanligt men med ett begränsat antal kunder i butiken samtidigt.
   
 • Solrosen fortsätter sin verksamhet för barn med en förälder i fängelse och erbjuder stödsamtal på ett smittsäkert sätt i sina lokaler, eller via videosamtal om man hellre vill det. De upplever att det är viktigare än vanligt att finnas som stöd i en orolig tid, och det ringer många nya familjer som söker stöd. Solrosen besöker också häkten och anstalter och träffar intagna som är föräldrar eller äldre syskon. Solrosen erbjuder dessutom både barn och vuxna på utsidan och föräldrar/syskon på insidan att skriva texter som kan tonsättas av Solrosens musikhandledare, och bli en låt.
   
 • Tillsammans med Erikshjälpen och Bufff gick Solrosen ut med ett pressmeddelande under våren 2020 och varnade för att besöksstoppet inom Kriminalvården ledde till att barn inte fick möjlighet till den nära kontakt med frihetsberövade föräldrar som de har rätt till enligt Barnkonventionen, och önskade att Kriminalvården skulle erbjuda barnen videosamtal. Kriminalvården gjorde en snabbutredning och införde videosamtal, vilket blev lyckosamt och finns kvar som komplement även efter att besöksstoppet hävdes. Solrosen är mycket positiva till att barnens rättigheter blev lyssnade på.
   
 • Vi fortsätter att möta barn och skapa aktiviteter för dem på boendena för hemlösa barnfamiljer. 
   
 • Tillsammans med Bräcke diakonis hemtjänst har vi i och med coronakrisen startat projektet Ringvänner för att bryta ensamheten för äldre i riskgrupp som isolerar sig. En volontär, eller så kallad ringvän, matchas med en äldre person. Ett till två samtal i veckan har fått betyda mycket, både för volontärer och äldre. 
   
 • På våra psykiatriboenden råder nu besöksförbud men vi anpassar oss med digitala lösningar som videosamtal med såväl anhöriga och vänner som med sjukvården och även kurator. Många av våra boende har svårt med förändringar och vi lägger därför allt fokus på trygghet och hålla struktur i vardagen. Vi har ökade aktiviteter inomhus och erbjuder även hundpromenader närområdet.
   
 • Räddningsmissionens har startat en vikariepol för att vara redo och fortsätta driva verksamheten om flera i personalen skulle bli smittade av covid-19.

Vill du vara med? 
Såhär kan du bidra

Ge en gåva

Våra verksamheter behövs extra mycket just nu. Var med och stötta människor i utsatthet genom coronakrisen genom att Swisha till 900 44 41 eller ge en gåva här. 

Ge en gåva

Bli månadsgivare

Det bästa du kan göra för att stötta vårt arbete just nu i coronakrisen är att bli månadsgivare. Regelbundna gåvor via autogiro innebär att administrationen minskas och att en ännu större del av varje gåva kan gå direkt till vårt arbete.

Bli månadsgivare

Bli jourfamlj

Familjehemsverksamheten har startat en rekrytering av nya jourfamiljer. På grund av isoleringen i och med covid-19 ökar utsattheten för barn som lever familjer med våld. Läs mer här och tveka inte att ta kontakt med oss.

Läs mer

Bli volontär

Tillhör du inte riskgruppen utan vill engagera dig praktiskt för att stötta människor i utsatthet under coronakrisen?
Vi behöver fler volontärer, framförallt till vår affär MatRätt. 

Läs mer

Vill ni som företag vara med och stötta oss under coronakrisen?

Läs mer här och tveka inte att ta kontakt med oss!

Läs mer

Tack för ert stöd!

Vaccination för hemlösa på Frukostcaféet Vasa

Just nu är har vi möjlighet att erbjuda vaccination för covid-19 på vårt frukostcafé för människor i social utsatthet! En satsning av Västra Götalandsregionen för att nå svårnådda grupper i samhället med vaccin.

Hemlöshet och social exkludering Frukostcaféet Vasa – för hemlösa och socialt utsatta Coronakrisen Så gör vi skillnad
Läs mer
Erikshjälpen och Räddningsmissionen välkomnar videosamtal i häkten

Barnrättsorganisationer välkomnar Kriminalvårdens beslut om att införa möjligheten för barn till intagna att ha kontakt med sin förälder via videosamtal. Att arbeta förebyggande mot dessa barn ger långsiktiga effekter såsom minskad psykisk ohälsa, utanförskap och kriminalitet. 

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås Coronakrisen
Läs mer