Barn och familj

Alla barn i Göteborg har inte samma förutsättningar när det gäller uppväxt, nätverk, fritid och rättigheter. Därför arbetar vi med att skapa mötesplatser och relationer där barnen och barnrättsfrågor är i fokus. Vi har också mötesplatser för nyanlända där språk, relationer och skapande är i fokus.

Räddningsmissionen i unikt samarbete med Göteborgs Symfoniker

I början av året startade Räddningsmissionen tillsammans med Göteborgs Symfoniker och Destination Tynnered en orkesterverksamhet i Communityskolan Tynnereds lokaler. Till orkestern välkomnas barn och ungdomar mellan 6-16 år från Tynnered och dess närområde. Undervisningen är helt kostnadsfri och deltagare har möjlighet att låna instrument.
 

Barn och familj Communityarbete Räddningsmissionens Communityskola Räddningsmissionens Communityskola
Läs mer