Öppna mötesplatser

”Vi vill skapa gemenskaper” Detta står i vår värdegrund och bygger på tron att möten och gemenskaper är en livsnödvändighet. Det är dessvärre lätt att bli ensam och utanför i vår stad därför vill vi bjuda in till öppna, kravlösa mötesplatser för alla, med lite olika fokus.