Hej skolan - föräldrars delaktighet i barnens lärande

Den svenska skolan har genomgått stora förändringar de senaste åren och forskning visar att föräldrarna spelar en viktig roll för hur väl barnen lyckas i sin skolgång. Föräldradelaktighet är en förutsättning för att barnen ska vara trygga och finna studiero.  Du som är förälder behöver känna till dina rättigheter och skyldigheter. Du behöver också lyssna på hur barnen upplever skolan och be om hjälp när det behövs. Genom att vara en del i barnens skolgång får du som förälder en förståelse för hur ditt barn lär sig. 

För att skapa en mer jämlik skola har regeringen gett studieförbunden uppdraget att anordna studieverksamhet för föräldrar kring deras delaktighet i barnens lärande. Från och med våren 2018 samverkar Studieförbundet Bilda och Göteborgs Räddningsmission i satsningen. Målgruppen är föräldrar men kan även vara en anhörig som har ansvar för barnets lärande och syftet är en mer jämlik skola.  

Hej Skolan är en av två satsningar där Studieförbundet Bilda och Göteborgs Räddningsmission samverkar. Genom studiecirklar vill vi skapar ytor för erfarenhetsutbyte som ökar föräldrars delaktighet i barnens skolgång och stärker utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden genom Hej Sverige.

Vad är en studiecirkel och hur går det till?

Vi vill forma verksamhet som ökar delaktighet med och för gruppens egna behov och intressen.  Det kan handla om en grupp föräldrar som vill samtala kring barnens rättigheter eller en grupp föräldrar vars barn befinner sig i en övergångsfas och vill ha mer kunskap kring nationella proven, betygssystemen eller skolans värdegrund. I projektet samverkar vi med lokala skolor i Göteborg men också med föreläsare som kan komma och stötta din studiecirkel beroende på vad gruppen är intresserad av. 

Vi söker cirkelledare till Hej skolan! 

Har du erfarenhet av att leda grupper, eller har du erfarenhet av skola och utbildning? Vi behöver ledare till Hej skolan! Som ledare blir du utbildad av Göteborgs Räddningsmission och Bilda och håller sedan i cirkelverksamhet med stöd av våra projektledare. Vi erbjuder dig: 

  • Grundutbildning av Göteborgs Räddningsmission & Bilda 

  • Tillgång till inspirationsplattformen ”Learnify - Hej skolan” 

  • Erfarenhetsutbyte med andra cirkelledare 

  • Timarvorde 165kr/h 

  • Erfarenhet av att leda grupper 

  • Stöttning av projektledare 


Vill du delta i en studiecirkel?

Som cirkeldeltagare delar du erfarenheter med andra föräldrar och du är med och formar och påverkar cirkelns innehåll utifrån det som du behöver stöd och kunskap i.  

Kontakta oss

Vill du få mer information eller bli cirkelledare eller deltagare.  Känner du till nätverk eller grupper av föräldrar som skulle vara intresserade av att delta i projektet? Tveka inte att ta kontakt med oss!