Hej Sverige - vägar till studier och jobb

Sysselsättningen bland utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor är låg i Sverige och många har behov av olika utbildningsinsatser. Regeringen har därför gett i uppdrag åt studieförbunden att arbeta med både uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor. Syftet med satsningen är att öppna dörrar och skapa möjligheter till studier och arbete. Uppdraget gäller 2018–2021. 

Att upptäcka sina egna kompetenser ger självförtroende och skapar motivation för att hitta nya vägar till både studier och arbete. Att möta andra, både etablerade svenskar och nya svenskar, ger möjlighet att bredda sitt kontaktnät. Studiebesök på skolor och arbetsplatser kan också inspirera och ge nya kontakter. Att få berätta sin egen berättelse och lyssna på andra kan göra att man upptäcker nya vägar. Studiecirkeln ger också en möjlighet till ett socialt sammanhang där kvinnor träffar andra kvinnor och får nya vänner. 

Från och med våren 2018 samverkar Studieförbundet Bilda och Göteborgs Räddningsmission i satsningen. Hej Sverige är en av två satsningar där Studieförbundet Bilda och Göteborgs Räddningsmission samverkar. Genom studiecirklar vill vi skapar ytor för erfarenhetsutbyte som stärker utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och öka föräldrars delaktighet i barnens skolgång genom Hej Skolan.

Vad är en studiecirkel och hur går det till?  

Vi vill forma verksamhet som ökar delaktighet med och för gruppens egna behov och intressen. Det kan handla om att få möjlighet att bredda sitt kontaktnät, öva sig i svenska genom en aktivitet, göra studiebesök på intressanta platser eller få möjlighet att berätta sin berättelse och lyssna på andras. 

Vi söker cirkelledare till Hej Sverige! 

Har du erfarenhet av att leda grupper? Vi behöver ledare till Hej Sverige! Som ledare blir du utbildad av Studieförbundet Bilda och håller sedan i cirkelverksamhet med stöd av våra projektledare. Vi erbjuder dig: 

  • Grundutbildning av Studieförbundet Bilda 

  • Tillgång till inspirationsplattformen ”Learnify - Hej Sverige” 

  • Erfarenhetsutbyte med andra cirkelledare 

  • Timarvode 165kr/h 

  • Erfarenhet av att leda grupper 

  • Stöttning av projektledare 
     

Vill du delta i en studiecirkel? 

Som cirkelledare blir du delaktighet med andra kvinnor i en liknande situation, och du är med och formar och påverkar cirkelns innehåll utifrån det som du behöver stöd och kunskap i.  

Kontakta oss

Vill du få mer information eller bli cirkelledare eller deltagare.  Känner du till nätverk eller grupper av kvinnor som skulle vara intresserade av att delta i projektet? Tveka inte att ta kontakt med oss!