Integration

Vi har en gemensam utmaning att forma ett mer jämlikt Göteborg. Vi tror att gemenskap, språk och kunskap om sammanhang är några nycklar som kan bidra till det. Därför arbetar vi med verksamheter som skapar utrymme för det. Med mötet som en självklar utgångspunkt vill vi bjuda in till goda samtal, utrymme för lekfullt lärande, möjlighet till vänskap och nära relationer och en chans att förstå lite mer om varandra och den värld vi lever i.