Integration

Vi har en gemensam utmaning att forma ett mer jämlikt Göteborg. Vi tror att gemenskap, språk och kunskap om sammanhang är några nycklar som kan bidra till det. Därför arbetar vi med verksamheter som skapar utrymme för det. Med mötet som en självklar utgångspunkt vill vi bjuda in till goda samtal, utrymme för lekfullt lärande, möjlighet till vänskap och nära relationer och en chans att förstå lite mer om varandra och den värld vi lever i.

Debatt: Unga asylsökande behöver stabila villkor

"När statsbidraget för unga asylsökande landar hos kommunen i början av juni förväntar vi oss att politikernas ord om nära samarbete med frivilligorganisationerna uppfylls. Vi står på tå med mångårig erfarenhet och engagemang."

Integration Debatt
Läs mer