Läxhjälp på Sjumilaskolan

 

Sedan hösten 2017 har vi ett samarbete med ”Skola i centrum” på Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården, där vi tillsammans med Svenska kyrkan driver läxhjälp för barn och ungdomar.  

Sjumilaskolan är en F – 9 skola med cirka 500 elever. Där erbjuder vi läxhjälp till eleverna på mellan- och högstadiet, varje tisdag och onsdag kl 15:00-17:00.  

Varför finns läxhjälp?

 Barn i Göteborg har inte samma möjligheter att lyckas med sin skolgång. Varannan elev uppnår inte behörighet att söka till yrkesförberedande program på gymnasiet i utsatta områden. 

Vi vill vara med och bidra till att fler barn lyckas med sina studier! En del i vårt arbete med detta är vår läxhjälp; här kan vi skapa goda relationer, motivera till och hjälpa ungdomar med läxläsning och studier.  

Verksamheten finansieras av Sjumilaskolan, Jämlikt Göteborg samt gåvomedel från Räddningsmissionen.  

Läxhjälpsvolontärer 

Det är våra läxhjälpsvolontärer, i olika åldrar med olika kompetens och bakgrund, som har läxhjälp med eleverna. Volontärerna genomgår en introduktionsutbildning i vårt arbetssätt som bygger på kämpar-anda, kunskap och engagemang, samt får stöd av våra och Svenska kyrkans medarbetare på plats. 

Vill du vara med och göra skillnad för barn och ungdomar på Sjumilaskolan? Se vilka uppdrag vi har ute kring läxhjälp just nu.

Bli volontär!

Kontakta oss

Har du frågor kring vår läxhjälp? Välkommen att kontakta oss!

Skolstart för Räddningsmissionens skola 2020

Den 26 september kom beskedet att Räddningsmissionen har blivit beviljade tillstånd av Skolinspektionen att starta en grundskola F-9. Trots att Skolinspektionen i år godkände färre ansökningar än vanligt är Räddningsmissionens Communityskola en av få aktörer som fått tillstånd att starta hösten 2020. Nu sätter arbetet igång på riktigt med att förbereda för skolstart. En redan klar samverkansaktör är Göteborgs Symfoniker.

Barns rätt till likvärdig utbildning Räddningsmissionens Communityskola Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan Community Skola
Läs mer
Räddningsmissionen fick JA på Skolansökan

Räddningsmissionen fick idag det positiva beskedet att de får öppna en Communityskola höstterminen 2020. 

Räddningsmissionens Communityskola Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan Skola Community
Läs mer