Läxhjälp på Sjumilaskolan

 

Sedan hösten 2017 har vi ett samarbete med ”Skola i centrum” på Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården, där vi tillsammans med Svenska kyrkan driver läxhjälp för barn och ungdomar.  

Sjumilaskolan är en F – 9 skola med cirka 500 elever. Där erbjuder vi läxhjälp till eleverna på mellan- och högstadiet, varje tisdag och onsdag kl 15:00-17:00.  

Varför finns läxhjälp?

 Barn i Göteborg har inte samma möjligheter att lyckas med sin skolgång. Varannan elev uppnår inte behörighet att söka till yrkesförberedande program på gymnasiet i utsatta områden. 

Vi vill vara med och bidra till att fler barn lyckas med sina studier! En del i vårt arbete med detta är vår läxhjälp; här kan vi skapa goda relationer, motivera till och hjälpa ungdomar med läxläsning och studier.  

Verksamheten finansieras av Sjumilaskolan, Jämlikt Göteborg samt gåvomedel från Räddningsmissionen.  

Läxhjälpsvolontärer 

Det är våra läxhjälpsvolontärer, i olika åldrar med olika kompetens och bakgrund, som har läxhjälp med eleverna. Volontärerna genomgår en introduktionsutbildning i vårt arbetssätt som bygger på kämpar-anda, kunskap och engagemang, samt får stöd av våra och Svenska kyrkans medarbetare på plats. 

Vill du vara med och göra skillnad för barn och ungdomar på Sjumilaskolan? Se vilka uppdrag vi har ute kring läxhjälp just nu.

Bli volontär!

Kontakta oss

Har du frågor kring vår läxhjälp? Välkommen att kontakta oss!

Räddningsmissionen ansöker om att starta skola

Räddningsmissionen har skickat in ansökan om att få starta en skola till Skolinspektionen. “Vi vill ta ansvar i en väldigt besvärlig situation. Vi är en organisation med en stark värdegrund och stor erfarenhet av att arbeta med komplexa samhällsutmaningar. Vi vill nu göra vad vi kan för att fler barn och unga ska få klara skolan och där med få en framtidsbiljett till fortsatta studier", säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen. Om ansökan går igenom beräknas skolstart höstterminen 2020.

Barns rätt till likvärdig utbildning Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan Skola
Läs mer
"Det är givande för båda parter och en möjlighet att göra något gott för sina medmänniskor"

Under företaget BIC:s satsning Global Education Week fick vi på Räddningsmissionen glädjen att ta emot att gäng volontär på vår läxhjälp i Sjumilaskolan och Lövegärdesskolan. Vi ställde några frågor till Malin som jobbar på BIC hur det var att vara volontär. 

Barns rätt till likvärdig utbildning Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan Volontär Företag
Läs mer