Mobila Teamet

 

Mobila teamet är ett projekt som arbetar med stödinsatser för ensamkommande i Göteborg i samverkan med Agape – frivilligorganisation till stöd för ensamkommande barn och ungdomar, Skyddsvärnet och gymnasieskolor i staden. Den reglerande asylpolitiken har inneburit stora konsekvenser för åldersuppskrivna barn och ungdomar som fyllt 18 år. Vi arbetar dagligen med att tillgodose deras grundläggande rättigheter och vara en vuxen som står kvar. 

Mobila teamet utgår ifrån Björlanda på Hisingen och hjälper dessa ungdomar i sin vardag och kan på så sätt motverka den stora psykiska ohälsa som finns bland dessa ungdomar. Mobila teamet är också en avlastning för de volontärer som arbetar med ungdomarna. 

I teamet arbetar fyra personer dag, kväll och helg. En personal har alltid beredskap en vecka i taget. Mobila teamet drivs av statliga medel.

Kontakta oss

Har du några frågor om mobila teamet?

Välkommen att ta kontakt med oss!

031-7121296

Debatt: Unga asylsökande behöver stabila villkor

"När statsbidraget för unga asylsökande landar hos kommunen i början av juni förväntar vi oss att politikernas ord om nära samarbete med frivilligorganisationerna uppfylls. Vi står på tå med mångårig erfarenhet och engagemang."

Integration Mobila teamet Debatt
Läs mer