Mobila Teamet

 

Mobila teamet är ett projekt som i samarbete med frivilligorganisationen Agape arbetar med att stötta ensamkommande ungdomar över 18 år. Många av dessa ungdomar tvingades när de fyllde 18 år att lämna sitt boende, sin stad och sin skola för att bli placerade på annan ort av Migrationsverket. Genom Agapes boenden har vissa av dessa ungdomar tillåtits att bo kvar i Göteborg och har fått fortsätta att finnas med i sammanhang de har här.

Mobila teamet utgår ifrån Lisagården på Hisingen och hjälper dessa ungdomar i sin vardag och kan på så sätt motverka den stora psykiska ohälsa som finns bland dessa ungdomar. Mobila teamet är också en avlastning för de volontärer som arbetar med ungdomarna.

I teamet arbetar fyra personer dag, kväll och helg. En personal har alltid beredskap en vecka i taget. Mobila teamet drivs av statliga medel. Projektet löper ut den 31/3-2019.

Kontakta oss

Har du några frågor om mobila teamet?

Välkommen att ta kontakt med oss!

031-7121296