För myndigheter

Är du i behov av att hitta ett tryggt boende med gott bemötande till din klient? Vi erbjuder olika boendeformer med ramavtal. Du hittar oss i Winst och på Bolistan. Vi erbjuder också konsulentstödd familjehemsvård till barn, ungdomar 0-20 år.

Placera hos oss