Rättvis Forumteater - utökat självstyre för hemlösa

 

Rättvis Forumteater erbjuder personer med erfarenhet av hemlöshet eller annan form av social utsatthet möjligheten att delta i forumteatergrupper.  I de deltagarstyrda grupperna processar deltagarna fram sina egna sociala mobiliseringsstrategier utan att blir värderade eller styrda av andra aktörer inom social arbete. Deltagarnas strategier testas sedan ute i samhället och visas upp i form egna forumteaterföreställningar, demonstrationer, debatter eller föreläsningar för andra hemlösa, andra aktörer inom socialt arbete eller allmänheten. Rättvis Forumteater bedriver dessutom en folkbildningsprocess, utifrån deltagarnas självupplevda livserfarenheter. De tränar sig i att föreläsa för varandra men vi bjuder även in externa föreläsare utifrån deltagarnas förslag. I detta lärande tränar och utbildar vi våra deltagare att bli experter och språkrör för andra hemlösa.

Varför behövs Rättvis Forumteater? 

I forumteatergrupperna får våra deltagare möjlighet att under kreativa former undersöka och förändra de förtryckande situationer som deltagarna ständigt konfronteras med. De får möjlighet att utbyta erfarenheter och tillsammans skapa en gemensam mobiliserande kraft och kunskap. Vi lyfter fram deltagarnas självupplevda erfarenheter och kunskap som något viktigt och värdefullt. Syftet med verksamheten är att målgruppen ska få uppleva en värdig, rättvis, självständig, jämlik och meningsfull tillvaro och en känsla av ha fått återupprättelse i sina kontakter med samhället. 

Vi är övertygade om Rättvis Forumteater, tillsammans med andra aktörer inom socialt arbete, har möjlighet att skapa en mer dialektisk och rättvis kunskap och praktik för deltagarna. Det leder till att våra deltagare får utökat handlingsutrymme och har möjlighet att återta makten i sina egna liv! Rättvis Forumteater drevs inledningsvis med hjälp av projektstöd från Allmänna arvsfonden(2016-2018). I dag drivs verksamheten i form av ett IOP mellan Göteborgs Stad och Göteborgs Räddningsmission

 

Ladda ner hela projektbeskrivningen för Rättvis Forumteater nedan.

Kontakta oss

Har du frågor kring Rättvis Forumteater? Välkommen att höra av dig till oss!

"Att få arbeta med personer som på olika sätt känner sig borträknade av det övriga samhället, spela roller där de får utveckla och prova nya sociala mobiliseringsstrategier, är det mest meningsfulla arbete jag har haft"

Medarbetare Rättvis Forumteater
Rättvis Forumteater startar gemensam utbildning för socialarbetare och hemlösa

25 september startar Rättvis Forumteater en Språkrörstutbildning med syfte att utbilda elever som språkrör för människor som lever i hemlöshet. Eleverna är en blandning av människor som själva har erfarenhet av hemlöshet, socialarbetare samt allmänheten.  

Hemlöshet och social exkludering Rättvis forumteater - utökat självstyre för hemlösa
Läs mer