Rättvis Forumteater - utökat självstyre för hemlösa

 

Projektet Rättvis Forumteater  driver  forumteatergrupper för hemlösa i Göteborg.  Genom gruppaktiviteterna erbjuds deltagarna möjlighet att utifrån sina egna upplevelser undersöka socialpolitiska begrepp som till exempel rättvisa, förtryck, utanförskap och demokrati.  Deltagarna skapar egna forumteaterföreställningar eller annan konst som de kan visa för berörda myndigheter, organisationer, allmänheten och andra hemlösa. Aktiviteterna fungerar också som en förebyggande åtgärd för att motverka psykisk ohälsa på grund av deltagarnas utsatta situation.

 

Varför behövs Rättvis Forumteater? 

Projektet ger deltagarna möjlighet att upptäcka sociala mobiliseringsstrategier och utforma en identitetspolitisk kontrakultur som på längre sikt kan leda till utökat självstyre för gruppen hemlösa i Göteborg. På längre sikt planerar verksamheten utöka med fler konstformer, stötta grupper att bli självgående och på sikt hoppas vi att hela verksamheten styrs av deltagarna själva. I personalgruppen finns fyra pedagoger som har stor professionell erfarenhet av de aktuella aktiviteterna samt professionell eller personlig erfarenhet av hemlöshet. 

Rättvis Teater är ett treårigt projekt (2015-2018) med projektstöd från Allmänna arvsfonden. 

 

Ladda ner hela projektbeskrivningen för Rättvis Teater nedan.

Kontakta oss

Har du frågor kring Rättvis Teater? Välkommen att höra av dig till oss!

"Att få arbeta med personer som på olika sätt känner sig borträknade av det övriga samhället, spela roller där de får utveckla och prova nya sociala mobiliseringsstrategier, är det mest meningsfulla arbete jag har haft"

Medarbetare Rättvis Teater