Ringvän - Volontäruppdrag

Hjälp till att bryta isolering för äldre! Genom ett samtal kan du göra skillnad i en annan människas liv!

Vill du ge guldkant på tillvaron för någon som kan känna sig ensam? Vi tror att människor behöver människor och att det för många kan betyda mycket att bara ha någon att samtala med. Genom att bara finnas till tror vi att du kan få göra skillnad i en annan människas liv.

Vi har ett samarbete med Bräcke Diakoni som utför hemtjänst i Göteborg, Alingsås och Linköping. Som volontär möjliggör du gemenskap med en äldre i en personlig relation med regelbunden kontakt minst 1 gång per vecka. Räddningsmissionens volontäransvarig utbildar dig och matchar ihop dig med en äldre som ansökt om att få en ringvän.

I dagens samhälle lever många personer ensamma och under coronapandemin har denna ensamhet ökat. De äldre i samhället lever isolerat men positiva volontärrelationer kan hjälpa till att bryta denna sociala isolering. På Räddningsmissionen har vi lång erfarenhet av frivilliga insatser som visar att volontärmatchningar, en till en, skapar betydelsefull gemenskap, socialt sammanhang och glädje - för båda parter.

Uppdrag: Att över telefon samtala med en äldre minst en gång i veckan.

För att förbereda dig för att bli Ringvän så kommer du att få genomgå en webbaserad utbildning.

Har du frågor? Kontakta volontäransvarig Cia Hesselgren på cia.hesselgren@raddningsmissionen.se eller 031-712 12 08.  

Ansök här!

 

 

 

 

Projektet genomförs tillsammans med Bräcke Diakoni som är en idéburen stiftelse, utan vinstsyfte med ett 50-tal verksamheter på många olika håll i landet. Bräcke Diakoni arbetar med rehabilitering, habilitering, barn- och ungdomsverksamheter, äldreomsorg, primärvård samt utbildning.

 

 

 

Projektet är möjligt tack vare stöd från Radiohjälpen!