Ruth - skyddat boende

 

Ruth är ett skyddat boende för kvinnor, utsatta för prostitution, våld i nära relationer eller människohandel med 3 platser, i ett samarbete med Skyddsvärnet och Göteborgs stad. Boendet Ruth är delvis gåvofinansierat.

Vi har tre platser för kvinnor som söker ett tryggt boende under en begränsad tid med möjlighet för myndigheter att placera under reflektionstiden. Miljön är hemlik med självhushållning och en del gemensamma måltider. Ruth är alkohol- och drogfritt med personal och volontärer i boendet under dagar och kvällar. Här finns också möjlighet till enskilda samtal ett par gånger i veckan tillsammans med personal för stöd och planering. Vid akuta situationer finns tillgång till personal dygnet runt. Vi erbjuder också stöd i samverkan med myndigheter. Boendet har kamera, är larmat och skalskyddat.

Vi som arbetar i boendet har många års erfarenhet av socialt arbete. I personalgruppen finns bl. a följande kompetenser: socionom, grundläggande psykoterapiutbildning, utbildare om mäns våld mot kvinnor, MI-utbildning, fritidspedagog. Vi har naturligtvis personalhandledning.

Myndigheter, idéburna organisationer och kvinnor är välkomna att kontakta oss för placering.

Kontakta oss

Har du frågor kring boendet Ruth, välkommen att ta kontakt med oss!

ruth@raddningsmissionen.se

031-712 12 96