Ruth - skyddat boende

 

Ruth är ett skyddat boende för kvinnor, utsatta för prostitution eller människohandel. Vi tar även emot kvinnor som behöver skydd i situationer med hedersrelaterat våld.

Boendet har tre platser. Miljön är hemlik, med delat vardagsrum/kök och självhushållning. Ruth är alkohol- och drogfritt. Boendet har kamera, är larmat och skalskyddat.

Det finns personal i boendet dagtid vardagar och volontärer vissa tider kvällar och helger. Det finns tillgång till jourpersonal dygnet runt. Vi erbjuder kvinnorna stöd utifrån deras individuella behov, tex stöd i kontakt med myndigheter och vård. Möjlighet till enskilda samtal finns naturligtvis också. 

Boendetiden är initialt en månad, vilket är den så kallade reflektionstiden som erbjuds kvinnor i människohandel. Under den månaden behövs ingen betalningsförbindelse, vilket gör att placeringar kan ske snabbt. Vid längre placeringar tas en dygnskostnad av placerande myndighet.

Myndigheter, idéburna organisationer och kvinnor är välkomna att kontakta oss för placering.

Boendet är ett IOP tillsammans med Skyddsvärnet och Göteborgs stad.

Kontakta oss

Har du frågor kring boendet Ruth, välkommen att ta kontakt med oss!

ruth@raddningsmissionen.se

031-712 13 68