Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle

Vill du göra skillnad? Utifrån en idé knuten till kyrka eller idéburen organisation får du verktyg, teori, praktik och individuell coaching för att förverkliga visionen.

Socialt Entreprenörskap tar paus - vi är tillbaka läsåret 22/23!

Utbildningen i Socialt Entreprenörskap pausas under läsåret 21-22. June & Hyllie Park folkhögskola är tillsammans med Räddningsmissionen inriktade på att återstarta kursen hösten 2022. De sociala utmaningarna minskar inte, och kyrkans möjligheter att möta dessa behov beror både på ett helhjärtat engagemang och på kunskap och kompetens att utveckla och leda konkreta initiativ.

Vill du:

  • Vill du vara med och utveckla en social diakonal verksamhet i en församling eller idéburen organisation med kyrkan som huvudman?
  • Vill du utvecklas tillsammans med kreativa samhällsentreprenörer?
  • Kan satsa ett år på en halvfarts distansutbildning på plats i Göteborg eller på distans från någon plats i Sverige. 

Då är denna kurs något för dig!

Utbildningen bygger på att du har med dig en egen idé som kan förverkligas i församlingsmiljö eller idéburen verksamhet med kyrka som huvudman. Utbildningen kan hjälpa dig att hitta en matchande miljö om du inte har en egen församling/organisation bakom dig vid starten. Du som går utbildningen har egen initiativförmåga och drivkraft. Du har en vilja att leda och inspirera samt öppenhet att lyssna och lära tillsammans med andra. Socialt Entreprenörskap i kyrka och samhälle hjälper dig att starta, leda, organisera och utveckla sociala och diakonala verksamheter och projekt inom församlingar och idéburen sektor. Du får redskap och hållbara strategier för att starta och utveckla ett entreprenörskap på kristen grund. Genom kursen lär du dig hur kyrkan kan ha en aktiv roll i samhällsutveckling i samverkan med andra aktörer.

Halvfart och på distans

Utbildningen är ettårig och ges på halvfart som webbaserad distansutbildning och som en studiegrupp i Göteborgs Räddningsmissions lokaler i Göteborg med fyra gemensamma träffar under utbildningstiden.

Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola

Sedan 2016 har Hyllie Park Folkhögskola och June Folkhögskola drivit en kurs som utbildar entreprenörer till att utforma hållbara verksamheter i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Sedan hösten 2018 är även Räddningsmissionen i samverkan kring kursen.

Ansökan

Socialt Entreprenörskap tar paus - vi är tillbaka läsåret 22/23!

Välkommen att kontakta oss för frågor

Läs mer om kursen 

Hyllie Parks hemsida kan du läsa mer om upplägget för kursen.

Kursinnehåll Kursupplägg och möjliggörare Kursledare och lärare

Mimmi Edin, kursledare 

Utbildningsledare och egen företagare som startat många projekt i samverkan med kommun, landsting och idéburna organisationer. Hon har byggt upp friskvårdsverksamheten i Kungsportskyrkan i Huskvarna och ansvarat för Kyrkligt Entreprenörskap inom Hela Människan. Handledare inom idrotts-, företags- och församlingsvärlden och jobbar gärna i gränslandet för att bygga broar mellan olika slags organisationer.

Berättelser från tidigare deltagare

"Detta året har gett mig nya kunskaper, kontakter och erfarenheter för att förverkliga min dröm om att få bidra till att min församling blir en allt mer utåtriktad och omhändertagande aktör i samhället.

Socialt entreprenörskap är en praktisk och relevant utbildning som ger undervisning i ämnen som - hur man går från idé till verklighet, ledarskap med mera och utöver det får man individuell coachning av kompetent och inspirerande ledare.

Har du en idé på hur du vill göra samhället till en bättre plats, så är detta en utbildning som kommer ge dig verktygen för att förverkliga den."

 

Viktor Helleday

Följ oss på Facebook!

Här uppdaterar vi regelbundet om utbildningen och projekten som våra kursdeltagare driver.

Läs mer