Arbete och sysselsättning

Vi erbjuder människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att arbetsträna hos oss. Målet är att deltagare ska kunna gå mot att bli självförsörjande i ett eget sammanhang.