Barn och familj

Alla barn i Göteborg har inte samma förutsättningar när det gäller uppväxt, nätverk, fritid och rättigheter. Därför arbetar vi med att skapa mötesplatser och relationer där barnen och barnrättsfrågor är i fokus. Vi har också mötesplatser för nyanlända där språk, relationer och skapande är i fokus.

Räddningsmissionen söker jourfamiljer  till fem ensamkommande flyktingbarn

Räddningsmissionen har fått i uppdrag att rekrytera, utreda och erbjuda jourfamiljer som står redo för placeringar av fem ensamkommande barn som kommer som kvotflyktingar. Barnen har permanent uppehållstillstånd redan när de anländer till Sverige. Jourplaceringarna handlar om en fyra månaders-period, med start  runt  den 1 november 2019. Barnen som anländer är utvalda av UNHCR( FNs flyktingorgan) och kommer sannolikt med flyg till Landvetter flygplats direkt från flyktingläger. Ålder på barnen är ännu inte fastställda, dock är alla under 18 år

Barn och familj Familjehemsverksamheten
Läs mer