Agora kvinnoverksamhet

Agora kvinnoverksamhet är Göteborgs Räddningsmissions arbete med frågor som relaterar till kvinnori utsatta livssituationer. I Göteborgs lever många kvinnor i människohandel och prostitution. Vi erbjuder dessa kvinnor stöd i form av öppna mötesplatser, uppsökande arbete, skyddat boende och individuellt utformat stöd. Kvinnans behov står alltid i centrum. Vi arbetar också utåtriktat för att sprida kunskap, påverka attityder och skapa goda värderingar bland ungdomar. 

Agoras fokus är på mäns våld mot kvinnor såsom människohandel och prostitution, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Utsatthet relaterar även till kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

Prostitutionen i Göteborg har de senaste åren flyttats allt längre från gatan. När polisen arbetar för att få hotellen rena från prostitution så hyr hallickar privata lägenheter för några veckor i taget och flyttar runt verksamheten i staden. På internet hittar vem som helst till sexförsäljning tämligen enkelt. 

Vad ska jag göra om jag misstänker att det förekommer prostitution i min närhet?

Ring och tipsa polisen på telefonnummer 114 14. Är läget akut, ringer man 112. Kanske leder inte din anmälan till något precis där och då men den kan vara en viktig pusselbit i de utredningar som polisen har på gång.

Stora delar av Agora kvinnoverksamhet är finansierat via gåvomedel. 

 

Kontakta oss

Har du frågor kring Agora kvinnoverksamhet är du välkommen att kontakta oss!