HVB-hemmet Villa Wingö

Ett tryggt HVB-hem för barn mellan 1-13 år och deras familjer.

 

Varmt välkommen till Villa Wingö

Villa Wingö är ett HVB-hem för barn och unga mellan 1-13 år och deras familjer. Vi erbjuder utredningsplatser för familjer på uppdrag av socialtjänsten. Oavsett placeringsuppdrag är det viktigt att du som bor på Villa Wingö ska känna dig trygg och delaktig under tiden du är hos oss. Vi gör det här tillsammans. 

 

 

 

"Vi vill att Villa Wingö ska vara en plats där barn och föräldrar känner sig välkomna, trygga, sedda och inkluderade i det som sker"

 

 

Bra att veta för familjer om Villa Wingö

Vad är Villa Wingö

Villa Wingö är boende för familjer med barn mellan 0-17 år. Här bor man under en period på max några månader för att göra ett familjearbete tillsammans med vår personal och socialtjänsten. Vi utreder den oro som finns, vad som fungerar bra och vad som behöver hända för att barnen ska växa upp i trygghet och säkerhet. 

Vilka kommer vi träffa?

När du bor på Villa Wingö kommer du att träffa vår personal som är trygga och erfarna personer med olika bakgrund. Några jobbar på dagen och några på natten, det finns alltid någon personal att prata med. Ni som familj har regelbunden dialog med personal och din socialsekreterare. Vi vill göra detta arbete tillsammans. 

Hur kommer vi bo?

Villa Wingö ligger i Västra Frölunda, Göteborg. Det är en stor, vacker villa på två plan. Ni får ett eget rum med sängar och garderob. Det finns totalt 5 familjerum och förutom ett stort gemensamt kök finns ett litet pentry där ni kan laga mat i lugn och ro med bara familjen eller med en personal. Det finns även lekrum för barnen och några gemensamma viloställen för till exempel tv-tittande. Det är rökfritt i hela byggnaden.  

Hur fungerar det med mat?

Du får en summa pengar att köpa mat för varje vecka. Du får på egen hand laga mat till dig och ditt/dina barn. På boendet finns basvaror som pasta, ris och mjöl, samt vardagsgrejer som toalettpapper, tvättmedel och tvål. På helgen ordnar vi middag en av dagarna.

Vad kommer det finnas att göra?

Villa Wingö har en stor och vacker trädgård med bland annat studsmatta och ett stort växthus. Om vädret tillåter finns alla möjligheter till både fotbollskickande och andra trädgårdsaktiviteter. I huset finns pyssel, böcker, tv och tillgång till wi-fi. Villa Wingö ligger nära ett stort kulturhus med bland annat bibliotek, badhus, liten bio och emellanåt teaterföreställningar. På gångavstånd ligger även familjecentralen som erbjuder babyrytmik, sångsamlingar och pysselstunder. 

Vad behöver vi ha med?

På Villa Wingö finns lakan och handdukar samt spjälsäng och barnstol för de yngre barnen. Hos oss får du blöjor, välling och barnmat.  

Ta gärna med dig innetofflor och personliga tillhörigheter såsom necessär, mobilladdare och kläder. Till ditt barn tar du med barnvagn, kläder och eventuella favorit-saker. 

Hur fungerar det med skolgång?

Skolplikt gäller även vid en placering på Villa Wingö. Är det möjligt för ert barn att ta sig till sin nuvarande skola så är det socialtjänsten som ordnar med detta. Om ni är bosatta så att ditt barn inte kan ta sig till sin skola så stöttar vi er i att kunna fortsätta skolgången på distans.   

Villa Wingö som HVB-hem

På Villa Wingö arbetar vi tillsammans med barn och föräldrar under hela utredningsprocessen. En viktig del i vårat arbete är att möta varje individ i ögonhöjd för att på så sätt göra alla delaktiga under placeringstiden. Syftet med ett utredningsuppdrag är bistå socialtjänsten med ett så heltäckande underlag som möjligt. Utgångspunkten i våra utredningsuppdrag är alltid BBiC och Signs of Safety där barnets utveckling, föräldrarnas omsorgsförmåga och omständigheterna runt familjen kartläggs. På Villa Wingö jobbar vi för att tillgodose barnets behov av skydd och säkerhet och kommer samtidigt göra vårt yttersta för att ge familjen en känsla av trygghet i en kritisk situation.   

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat förhållningssätt som arbetar för ett långsiktigt barnskydd för att undvika att separera barn och förälder. Familjen ska ha en aktiv medverkan och målet är att hitta tydliga strukturer för barnets fortsatta skydd och säkerhet. Detta gör vi genom att tillsammans med familjen identifiera resurser och styrkor. Vi arbetar aktivt för att familjen ska kunna skapa positiva förändringar på egen hand eller med hjälp av sitt nätverk som kan bevaras även vid hemflytt.  

En förutsättning för att kunna bistå socialtjänsten med utredningsarbetet kring en familj är att familjen är delaktig i planeringen av utredningen. Vi lägger, tillsammans med familjen och socialtjänsten, upp en planering kring hur och när utredningen ska ske, vilket resulterar i en genomförandeplan. Kommuniceringen med familjen ska ske innan arbetet påbörjas. Barnets delaktighet är en viktig utgångspunkt. Vi använder strukturerade och allmänna observationer, aktiviteter och samtal samt använder samtalsstöd så som tre hus, tejping och nalle kort utifrån barnets önskan, ålder och mognad. Omfattningen i utredningen bygger på socialtjänstens tidigare kännedom om familjen. I samråd med socialtjänsten tar vi även kontakt med berörda aktörer såsom tex BVC, skola, BUP mm.  

Underlaget sammanställs i en strukturerad, skriftlig rapport som överlämnas till socialtjänst och familjen. Identifiering och värdering av risk och skydd är central. Vi redogör för behoven vi identifierat och även omfattningen av mottaglighet vi upplever hos familjen. Villa Wingö arbetar aktivt för att kommunicera med familjen under hela utredningsprocessen så att familjen upplever en delaktighet och vet vad som kommer att finnas med i den sammanställda rapporten i slutet av placeringen.  

I slutskedet av placeringen kommer en muntlig överlämning ske till familj och socialtjänst där Villa Wingö redogör vilka insatser vi rekommenderar för familjen efter placering för att barnets bästa ska stå i centrum. Villa Wingö erbjuder även att vara med vid en eventuell överlämning till nästa aktör vid önskan om det.

Känn dig varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor