Allmänna villkor

Räddningsmissionen
Organisationsnummer: 857202-5974
Adress: Västra Hamngatan 7C, 411 17 Göteborg
Tel: 031-712 12 00
e-post webbshop: shop@raddningsmissionen.se
e-post allmänt: info@raddningsmissionen.se
e-post gåvor: givarservice@raddningsmissionen.se

Personuppgifter

I och med att du handlar hos oss så godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://raddningsmissionen.se/personuppgifter. Har du frågor kring dina personuppgifter kan du kontakta oss på personuppgifter@raddningsmissionen.se. Kortinformation sparas endast hos vår betalningsleverantör DIBS.

Gåvor/Köp

I vår webbshop kan du köpa symboliska gåvor som hjälper till i arbetet mot utanförskap och utsatthet. Som bekräftelse mottar du ett gåvobevis i form av en PDF i ett e-postmeddelande, du kan också välja att få gåvobeviset utskrivet och skickat till valfri adress inom Sverige.  

Att ta emot gåvor från privatpersoner, företag, eller andra organisationer innebär att man får ett förtroende. Detta förtroende ska Räddningsmissionen förvalta på bästa sätt och i alla lägen hantera givarrelationer och gåvor med respekt och integritet. En orderbekräftelse skickas via e-post efter att beställning mottagits av Räddningsmissionen. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Räddningsmissionen måste kunna fastställa kundens bostadsadress. 

Priser

Alla priser visas i SEK. Vår organisation är ej momspliktig, så priser är utan moms. Någon ingående moms läggs därför ej till på priset.

Frakt

En fraktkostnad kan tillkomma om det gäller en fysisk vara som skall levereras. Fraktpriset framgår då i anslutning till köpet. Du ser fullständig fraktkostnad i kassan. 

Betalningsalternativ/betalningsvillkor

Faktura
Avgiften för att betala mot faktura är 0 kronor. Vi använder DIBS Easy för faktura. Betalningsvillkor: Vid fakturabetalning gäller 14 dagar från det att varan skickats. Det är DIBS betalningsvillkor som gäller. Läs mer om DIBS här: https://www.dibs.se/.

Kortbetalning
Vi använder DIBS Easy för säkra kortbetalningar. Läs mer om DIBS här: https://www.dibs.se/.

Swish
Du kan använda Swish för att ge en gåva. Du hittar mer information om vilka villkor som gäller för din bank på deras respektive hemsida.

Leveranser

Beställningar behandlas och levereras normalt inom 7 arbetsdagar. Leverans av fysiska produkter sker via PostNord.

Leveransförseningar 

Ibland uppstår leveransförseningar från våra leverantörer utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss eller problem i tillverkningsprocessen. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.  

Hantering av frågor och klagomål

Frågor från allmänheten rörande insamling och gåvor skall alltid besvaras. Den som sitter i exempelvis växelfunktionen, eller den som hanterar organisationens allmänna mailadress skall vara förberedd på att kunna besvara frågor rörande insamlingen. Kan man inte svara, exempelvis på grund av för lite kunskap i ämnet, ska man alltid hänvisa vidare till den personal i staben som har kunskap och möjlighet att svara. Givare och allmänhet skall bemötas med artighet och professionalitet i sina kontakter med Räddningsmissionen. Klagomål skall också besvaras och tas om hand. Klagomål skall hanteras som en möjlighet till förbättringar av vår givarservice.

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar på distans eller utanför säljarens affärslokal. Ångerfristen börjar löpa dagen efter du tagit emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet. Kontakta oss på shop@raddningsmissionen.se för vidare hantering.

Särskilda ändamål samt återbetalning

Gåvor till särskilda ändamål skall användas för just det ändamålet. Vår målsättning är att alla specialdestinerade gåvor alltid skall gå till det önskade ändamålet. Om detta inte är möjligt skall givaren vidtalas. Återbetalning av gåva skall göras om det finns etiska frågetecken kring gåvans ursprung och legitimitet. Räddningsmissionen förbehåller sig även rätten att tacka nej till gåvor eller samarbeten som inte överensstämmer med organisationens värderingar eller arbetssätt. Om organisationen mottar en gåva som uppenbarligen är avsedd för en annan mottagare skall gåvan omgående överföras till den andra mottagaren. Krav på återbetalning, skall om rimligt, respekteras. Återbetalning sker via DIBS. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt returen.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.