Om Räddningsmissionen

Medarbetare på Räddningsmissionen välkomnar en kvinna i utsatthet in i värmen.

Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför

Vi vill bidra till att skapa en stad som håller ihop och där ingen människa lämnas utanför. För att bekämpa social utsatthet jobbar vi med både akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. Utsatthetens ansikte skiftar vilket gör att även Räddningsmissionen alltid förändras. Men något vi alltid står fast vid är vår vision att varje människa har rätt till ett värdigt liv. 

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Ytterst sett leds vår förening av våra huvudmän som består av 34 kristna församlingar i Göteborg med omnejd. För att skapa detta medmänskligare samhälle behöver vi vara många som krokar arm. Därför vill vi i allt vi gör samverka med privatpersoner, offentliga myndigheter, företag, stiftelser, kyrkor och civilsamhälle.
Var med oss! 

 

Ge en gåva Företag Församlingar
 Volontär detta gör vi Engagera dig

 

146


Under 2022 hjälpte vi 146 personer få ett eget hem genom vår verksamhet Hjärterum

 

2228


Klädutlämningar till människor i utsatthet på Frukostcafé Vasa under 2022.

 

321


Vi har haft 321 stödsamtal med barn och unga på vår verksamhet Solrosen under 2022.

Vår vision

Vi arbetar varje dag för visionen "Ett värdigt liv för alla". Vår vision är grundad i att varje människa är älskad, unik och oändligt värdefull.

Vår vision

Vårt uppdrag

 Vårt uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till eller förvärrar utsatthet och utanförskap. För att göra detta möjligt arbetar vi med tre olika diakonala arbetssätt.

Vårt uppdrag

Vårt mål

Vi ska vara en katalysator för socialt engagemang. I skärningspunkten mellan kyrka och samhälle arbetar vi tillsammans för att upprätta människor och bidra till en positiv samhällsutveckling

Vårt mål

Detta gör vi

Räddningsmissionen bedriver socialt arbete genom ett 30-tal olika verksamheter i flera delar av samhället. För att bekämpa social utsatthet jobbar vi med både akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. 

LÄS MER

Medarbetare på Räddningsmissionen i Göteborg sitter ner på huk och pratar med en kvinna i utsatthet.

Tryggt givande

Vårt arbete är helt beroende av insamlade medel. Gåvor från privatpersoner, företag, församlingar och stiftelser gör livsviktig skillnad varje dag. 

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Räddningsmissionen har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi är också medlemmar i branschföreningen Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer Giva:s kvalitetskod.

Läs mer

Räddningsmissionen 1952-2022

I 70 år har vi låtit Torsten Wingös steg och gärningar eka i vår stad och kämpat för människors rätt till ett värdigt liv. Vårt arbetssätt förändras beroende på de behov vi möter, men vår vision står för alltid kvar:
Ett värdigt liv för alla.

Räddningsmissionen 70 år

 

En barnrättsorganisation

Vi är stolta över att vara en barnrättsorganisation. För oss innebär det att barns rättigheter ska genomsyra hela organisationen. Barn ska bemötas med respekt och vara delaktiga i beslut som rör dem. Vår organisation interagerar med barn dagligdags som deltagare, besökare, boende, anhöriga, barn till anställda och som medborgare i samhället där vi verkar. 

Läs mer

En mamma håller i ett litet barn.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här är sex stycken berättelser som visar på vad förändringen vi tillsammans gör i människors liv. 

Uppsökande arbete människohandel och prostitution

En gång i veckan bjuder in till fika, värme och vila för kvinnor som lever i prostitution. Läs intervjun med vår volontär Carina.

LÄS MER

Frukostcafé Vasa

Hjärtat i vårt hemlöshetsarbete är våra frukostcaféer. Men vad betyder egentligen en frukost för en hemlös?

Läs mer

Solrosen

Solrosen finns som stöd till barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem. Här berättar föräldrarna Stefan och Karin om stödet.

Läs mer

Ability

På Ability bor människor som kämpar med psykiska problem, missbruk, utanförskap och ensamhet. "Om jag inte skulle bo här, hade jag väl bott på gatan", berättar Hanna.

Läs mer

Hjärterum

Genom Hjärterum fick Van Ty som varit bostadslös i flera år flytta in hos Bo  som är änkling. Nu har de bott ihop i drygt ett år, och båda stortrivs.

Läs mer

Svängdörren

Kulturskolan i Lövgärdet som alltid är öppen för musik, gemenskap och framtidstro. Läs intervjun med Amrit, 14 år

Läs mer

Våra huvudmän

Ytterst sett leds vår förening av våra 34 kristna församlingar. Vi drömmer om att tillsammans bygga ett varmare samhälle.

Huvudmän

Vår historia

Vår historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn i början av 1900-talet. 1952 bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa - Räddningsmissionen.

Historia

Vår värdegrund

Vi är en organisation för socialt arbete på kristen grund som är öppen för alla. En av våra grundvärderingar är att vi vill möta människor i ögonhöjd.

Värdegrund

Vår direktor

Emil Mattsson har varit direktor på Räddningsmissionen sedan 2012. Han är en visionär med en dröm om ett mer medmänskligt samhälle. Läs reportaget om honom här.

Läs mer

Emil Mattsson, direktor för Räddningsmissionen, står på en gata i Göteborg.

Ge en gåva varje månad och hjälp någon året om

 Som månadsgivare utgör du grunden i vårt gåvofinansierade arbete och är en förutsättning för att vi ska kunna göra det vi gör. Du kan vara med och bidra till att fler barn och vuxna i utsatthet får leva ett värdigt liv. Din gåva kan omvandlas till en bit mat, ett stödjande samtal, varma kläder, en säng för natten och en väg framåt. 

BLI MÅNADSGIVARE

Hemlöshet i Göteborg

Räddningsmissionen startade med att jobba med människor i hemlöshet, och än idag utgör det en stor del av vårt arbete. Läs om hur situationen ser ut i Göteborg och vad Räddningsmissionen gör på vägen mot att utrota hemlöshet.

Läs mer

En kvinna i utsatthet sitter på gatan och fryser i Göteborg.

Goda nyheter

De senaste exemplen på framsteg som vi tillsammans varit med och bidragit till. 

Räddningsmissionen startar Friskvårscenter

På måndag den 15 maj startar Räddningsmissionen upp ett socialt Friskvårdscenter på Slottsskogsvallens idrottscentrum. Det är en satsning som Räddningsmissionen lanserar för att hjälpa människor i tillfrisknande att hitta en träningsform och en god gemenskap.

Hemlöshet och social exkludering Räddningsmissionens Friskvårdscenter Friskvård Medarbetare Så gör vi skillnad
Läs mer
Räddningsmissionen startar Communityskola i Gårdsten

Nu är det klart att Räddningsmissionen startar Communityskolan Gårdsten i de lokaler som tidigare var Römosseskolan. Efter att skolinspektionen gett positivt besked har nu Räddningsmissionens styrelse beslutat att starta Communityskolan Gårdsten efter jullovet och alla tidigare elever välkomnas till skolstart den 10 januari. 

Räddningsmissionens Communityskolor Räddningsmissionens Communityskolor Skola Så gör vi skillnad
Läs mer