Om oss

Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför

Vi vill bidra till att skapa en stad som håller ihop och där ingen människa lämnas utanför. För att bekämpa social utsatthet jobbar vi med både akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. Utsatthetens ansikte skiftar vilket gör att även Räddningsmissionen alltid förändras. Men något vi alltid står fast vid är vår vision att varje människa har rätt till ett värdigt liv. 

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Ytterst sett leds vår förening av våra huvudmän som består av 32 kristna församlingar i Göteborg med omnejd. För att skapa detta medmänskligare samhälle behöver vi vara många som krokar arm. Därför vill vi i allt vi gör samverka med privatpersoner, offentliga myndigheter, företag, stiftelser, kyrkor och civilsamhälle.
Var med oss! 

 

Ge en gåva Företag Församlingar
 Volontär detta gör vi Engagera dig

24


Under året har vi välkomnat 24 kvinnor och 7 barn som behöver fly från olika typer av våld till våra skyddade boenden.

 

3 600


Så många människor i ekonomisk utsatthet hjälper vi genom medlemskap i vår butik MatRätt på Flatås Torg.

18 616


Så många övernattningar på jourboendet 35:an hade vi år 2020.

Vår vision

Vi arbetar varje dag för visionen "Ett värdigt liv för alla". Vår vision är grundad i att varje människa är älskad, unik och oändligt värdefull.

Läs mer

Vårt uppdrag

 Vårt uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till eller förvärrar utsatthet och utanförskap. För att göra detta möjligt arbetar vi med tre olika diakonala arbetssätt.

Läs mer

Vårt mål

Vi ska vara en katalysator för socialt engagemang. I skärningspunkten mellan kyrka och samhälle arbetar vi tillsammans för att upprätta människor och bidra till en positiv samhällsutveckling

Läs mer

Detta gör vi

Räddningsmissionen bedriver socialt arbete genom ett 30-tal olika verksamheter i flera delar av samhället. För att bekämpa social utsatthet jobbar vi med både akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. 

LÄS MER

Tryggt givande

Vårt arbete är helt beroende av insamlade medel. Gåvor från privatpersoner, företag, församlingar och stiftelser gör livsviktig skillnad varje dag. 

Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Räddningsmissionen har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som ställer krav på att minst 75 procent av intäkterna går till ändamålet. Vi är också medlemmar i branschföreningen Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer Giva:s kvalitetskod.

Läs mer

En barnrätts-
organisation

Vi är stolta över att vara en barnrättsorganisation. För oss innebär det att barns rättigheter ska genomsyra hela organisationen. Barn ska bemötas med respekt och vara delaktiga i beslut som rör dem. Vår organisation interagerar med barn dagligdags som deltagare, besökare, boende, anhöriga, barn till anställda och som medborgare i samhället där vi verkar. 

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Här är sex stycken berättelser som visar på vad förändringen vi tillsammans gör i människors liv. 

Uppsökande arbete människohandel och prostitution

En gång i veckan bjuder in till fika, värme och vila för kvinnor som lever i prostitution. Läs intervjun med vår volontär Carina.

LÄS MER

Frukostcaféet Vasa

Hjärtat i vårt hemlöshetsarbete är våra frukostcaféer. Men vad betyder egentligen en frukost för en hemlös?

Läs mer

Solrosen

Solrosen finns som stöd till barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem. Här berättar föräldrarna Stefan och Karin om stödet.

Läs mer

Ability

På Ability bor människor som kämpar med psykiska problem, missbruk, utanförskap och ensamhet. "Om jag inte skulle bo här, hade jag väl bott på gatan", berättar Hanna.

Läs mer

Hjärterum

Genom Hjärterum fick Van Ty som varit bostadslös i flera år flytta in hos Bo  som är änkling. Nu har de bott ihop i drygt ett år, och båda stortrivs.

Läs mer

Svängdörren

Kulturskolan i Lövgärdet som alltid är öppen för musik, gemenskap och framtidstro. Läs intervjun med Amrit, 14 år

Läs mer

Våra huvudmän

Ytterst sett leds vår förening av våra huvudmän som består av 30 kristna församlingar. Tillsammans drömmer vi om att vi tillsammans på ett tydligare sätt ska bli samhällsbyggare.

Läs mer

Vår historia

Vår historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn i början av 1900-talet. 1952 bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa - Räddningsmissionen.

Läs mer

Vår värdegrund

Vi är en organisation för socialt arbete på kristen grund som är öppen för alla. En av våra grundvärderingar är att vi vill möta människor i ögonhöjd.

LÄS MER

Vår direktor

Emil Mattsson har varit direktor på Räddningsmissionen sedan 2012. Han är en visionär med en dröm om ett mer medmänskligt samhälle. Läs reportaget om honom här.

Läs mer

Ge en gåva varje månad och hjälp någon året om

 Som månadsgivare utgör du grunden i vårt gåvofinansierade arbete och är en förutsättning för att vi ska kunna göra det vi gör. Regelbundna gåvor via autogiro innebär att administrationen minskas och att en ännu större del av varje gåva kan gå direkt till vårt arbete för människor i utsatthet

BLI MÅNADSGIVARE

Hemlöshet i Göteborg

Räddningsmissionen startade med att jobba med människor i hemlöshet, och än idag utgör det en stor del av vårt arbete. Läs om hur situationen ser ut i Göteborg och vad Räddningsmissionen gör på vägen mot att utrota hemlöshet.

Läs mer

Goda nyheter

De senaste exemplen på framsteg som vi tillsammans varit med och bidragit till. 

Vaccination för hemlösa på Frukostcaféet Vasa

Just nu är har vi möjlighet att erbjuda vaccination för covid-19 på vårt frukostcafé för människor i social utsatthet! En satsning av Västra Götalandsregionen för att nå svårnådda grupper i samhället med vaccin.

Hemlöshet och social exkludering Frukostcaféet Vasa – för hemlösa och socialt utsatta Coronakrisen Så gör vi skillnad
Läs mer
Solrosens arbete ger resultat på regeringsnivå

Efter ett långt påverkansarbete kan Solrosen börja se resultat av sitt arbete, på regeringsnivå.  
Nu räknas barn till en frihetsberövad förälder som anhöriga, vilket kommer innebära ökat stöd och ses som ett viktigt erkännande för barnen. 
– Vi vill vara med och dela med oss av vår erfarenhet, säger Line Fuchs, verksamhetschef på Solrosen.

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås Vårt nationella arbete Påverkan och opinion Så gör vi skillnad
Läs mer