Räddningsmissionen startar Communityskola i Gårdsten

5 januari, 2023

Nu är det klart att Räddningsmissionen startar Communityskolan Gårdsten i de lokaler som tidigare var Römosseskolan. Efter att skolinspektionen gett positivt besked har nu Räddningsmissionens styrelse beslutat att starta Communityskolan Gårdsten efter jullovet och alla tidigare elever välkomnas till skolstart den 10 januari. 
 

Räddningsmissionen har sedan början av december jobbat intensivt med att kunna öppna skolan i Gårdsten och ta över som huvudman efter att Römosseskolan fått sitt skolstillstånd indraget och tvingats stänga den 31 december.
 

Emil Mattsson, som är direktor på Räddningsmissionen, är glad över skolinspektionens beslut.


– Vi har under lång tid arbetat för att etablera en skola i Gårdsten. Som idéburen organisation vill vi bidra till en positiv utveckling i stadsdelen. Vi är jätteglada att vi kunde förbereda skoluppstartsprocessen med allt vad det innebär på så kort tid och att skolinspektionens etableringskontroll gett positivt besked. Det känns bra att vår Communityskola nu kan erbjuda de drygt 250 eleverna en bra skola i den stadsdel där de bor.
 

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete i Göteborg sedan över 70 år. Räddningsmissionen drivs som en ideell förening och allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Idag driver Räddningsmissionen Communityskolan Tynnered, en icke-konfessionell skola med fokus på kunskap, bildning och inkluderande gemenskaper.
 

– Vi vill öppna upp världar för barn och unga och vill att de ska möta lärare som är passionerade för sina ämnen och som vill sprida den kärleken vidare till barnen och ungdomarna. För att skapa en kunskaps- och bildningsskola lägger vi mycket kraft på studiero och trygghet. Vi vill också arbeta aktivt med föräldrarna och ta vara på det engagemang de själva har för sina barn - det är ofta helt avgörande för att skolgången ska lyckas. Vi är övertygade om att det är viktigt att engagera samhället omkring skolan och vill jobba både med närsamhälle samt våra samverkanspartners från ideell sektor, akademin och näringslivet, avslutar Emil Mattsson.

 

Läs mer om Communityskolan här.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information

Räddningsmissionens Communityskolor Räddningsmissionens Communityskolor Skola Så gör vi skillnad