Detta gör vi

Räddningsmissionen bedriver socialt arbete genom ett 30-tal olika verksamheter i flera delar av samhället. Gemensamt för alla dessa är att skapa inkluderande gemenskaper och möta människor i ögonhöjd. För att bekämpa social utsatthet jobbar vi med både akuta, långsiktiga och förebyggande insatser. Här finns en enorm kraft i generositet och engagemang hos privatpersoner, kyrkor, företag och föreningsliv som vi ständigt kanaliserar till social förändring. Om vi är flera som krokar arm kan vi tillsammans skapa ett medmänskligare samhälle.