Gatukyrkan och diakoni

Genom Gatukyrkan bjuder vi in människor till samtal och vägledning, gudstjänst och bön tillsammans med våra diakoner. Gatukyrkan samarbetar regelbundet med pastorer, diakoner och musiker som har sina tjänster hos våra huvudmän. Gatukyrkan inkluderar också NAV-pastorer som möter frihetsberövade på häkten och anstalter med andlig vård och samtal.

Åtta personer har samlats för nattvard utanför en kyrka i Göteborg.