Fängelsepastorerna

 

Våra tre anställda pastorer inom NAV (Nämnden för andlig vård) finns bland frihetsberövade på Göteborgs häkte, Skogome- och Högsboanstalten för att möta de intagnas behov av personliga samtal och vägledning i etiska och existentiella frågor. 

Vår främsta uppgift inom den andliga vården är att vara tillgängliga för enskilda samtal med de intagna. Brottet, rättegången och frihetsberövandet innebär för de flesta att djupa livsfrågor förs upp till ytan. Familjerelationerna utsätts för stora påfrestningar och anstaltsmiljön aktualiserar många personliga problem. Alla samtal sker under tystnadsplikt. 

Vad händer i mötet? 

Då vi möts händer något med oss. Känslan av att höra ihop vidgar både insikt och utsikt. Oftast är vi lyssnare till berättelser där orden är svåra och såriga. Ibland samtalar någon som har varit inlåst en lång tid bara med sig själv och ibland delar vi orden med några stycken. Den andliga vården ger möjlighet att efter eget val delta i andakter och gudstjänster. På de flesta anstalter finns besöksgrupper med människor från olika organisationer som kommer för att fika och samtala. Vi ansvarar också för att anordna samtalsgrupper och gudstjänster. Ibland medverkar vi även i etikundervisning. 

Besöksgrupper

Det finns även två besöksgrupper som finns med fängelsepastorerna på anstalterna. Två grupper med volontärer besöker regelbundet anstalterna i Högsbo och Skogome. Besöksgruppen möter de interner som vill, tar en fika och samtalar om alldagliga saker. På så sätt får de intagna möjlighet till en social relation som i deras livssituation inte är självklar.

Kriminalvården köper dessa tjänster från Räddningsmissionen. 

Församlingens ljuständning, en stark handling för intagna

Mänskliga möten blir särskilt viktiga för personer som varit inlåsta en längre tid. Våra NAV-pastorer får lyssna till berättelser där orden ofta är svåra och såriga. I de gudstjänster som firas på anstalter och häkten får inga levande ljus tändas, därför sitter deltagarna med otända ljus i sina händer under bönen. NAV-pastorerna tar sedan med sig ljusen till söndagens gudstjänstfirande församlingar som tänder de intagnas ljus. Vissheten om att någon tänder det ljus som den intagne fyllt med reflektion och mening är en stark handling för den som är inlåst.

"Efter detta samtal har en tung börda lyfts från mina axlar."

Intern i väntan på dom

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med besöksgrupperna? Välkommen att kontakta oss! VI har telefontid mellan 08:00 och 16:30.