En enad kyrka för ett varmare Göteborg

 

Genom gemensamma värderingar och stärkt samverkan, för och tillsammans med lokala församlingar, önskar vi verka för att det diakonala och samhälleliga arbetet i göteborgsområdet ska växa. Vi ser gärna fler aktiva huvudmän som delar våra värderingar. 

Vad drömmer vi om i samverkan med församlingar?

Göteborg är en fantastisk stad och vår region blomstrar som aldrig förr. Men trots att många människor lever i stort välstånd växer också utsattheten. Dagens samhällsutmaningar är också komplexare än någonsin och det är alltmer uppenbart att det offentliga inte kan lösa dessa själva. Om vi på allvar strävar efter ett samhälle där varje människa lever ett värdigt liv måste vi som kyrkor och kristna organisationer växla upp vår ambitionsnivå. Vi drömmer om att vi tillsammans på ett tydligare sätt ska bli samhällsbyggare. Kyrkan har i mer än tusen år – när den varit som bäst – byggt goda välfärdsstrukturer. Låt oss inte tänka mindre om oss själva än att vi kan göra det också i vår tid.

Är din församling intresserad av att bli huvudman?

Vi vill alltid blir fler! Läs mer om att vara huvudman i vår folder eller ta kontakt med oss!

Fyra exempel på samverkan med våra huvudmän

 • Soppmässa
  Tillsammans med Matteuskyrkan och Betlehemskyrkan firar vi varje vecka nattvardsgudstjänster dit många socialt utsatta i Göteborg söker sig.

 • Fiskebäcksloppet
  Sveriges största välgörenhetslopp arrangerat av Fiskebäcks Missionskyrka och Fiskebäcks Allianskyrka där varje krona av deltagaravgifterna går till Räddningsmissionens arbete med barn i utsatta livssituationer.

 • Svängdörren
  Kulturskola i samverkan med Rosa huset, Missionskyrkan i Lövgärdet 

 • Husvagnssamverkan
  Husvagnar som blir tillfälligt boende för utsatta EU-medborgare i samverkan med cirka åtta församlingar.

 

Vad förväntas av en huvudman?

Att vara huvudman för Räddningsmissionen kostar ingenting och det finns inga formella förpliktelser förutom att vi räknar med att varje huvudman varje år skickar representanter till vår årsstämma. Men vi önskar också ett tätt samarbete som gärna får ta sig uttryck på följande sätt:

 • Att församlingen vill sträcka sig ut till människor utanför kyrkan med ett särskilt fokus på människor i utsatthet
 • Att församlingen regelbundet ber för vår stad/region, de utsatta som finns här och för Räddningsmissionen.
 • Att församlingen håller sig uppdaterad på Räddningsmissionens verksamhet och att de nyhetsbrev som skickas ut når styrelsen, församlingsanställda och diakonalt intresserade medlemmar.
 • Att vår tidning ”Din nästa” finns synlig i kyrkan så att församlingsmedlemmar och kyrkobesökare har möjlighet att läsa och ta med ett exemplar hem.
 • Att församlingen skickar representanter med styrelsens förtroende till Räddningsmissionens årsstämma.
 • Att anställda och/eller frivilliga från varje församling försöker delta på de huvudmannadagar som återkommande arrangeras.
 • Att verksamma inom Räddningsmissionen minst en gång per år kan besöka församlingen på exempelvis en gudstjänst, som bollplank i styrelsen eller på en föreläsning.
 • Att man kan rekommendera sina medlemmar att utöver sitt givande till församlingen också regelbundet ge en gåva, stor som liten, till Räddningsmissionens arbete.
 • Att man gärna avsätter en eller flera kollekter per år till vår verksamhet.

Hur kan min församling ge en gåva?

Det är enkelt att skänka pengar till Räddningsmissionen som församling. På följande sätt kan ni som församling kan bidra ekonomiskt till vårt arbete. 

Sätt in en gåva!

Bankgiro 900-4441
Plusgiro 90 04 44-1
Swish 900 44 41

Vill du rikta din gåva till ett specifikt ändamål, ange detta i meddelanderutan när du betalar. Tack för din gåva!

 

Skänk en kollekt!

Ett sätt att samla in pengar till våra verksamheter är att skänka en kollekt. Vill du att vi i anslutning till er insamling kommer och berättar om vårt arbete på en gudstjänst eller samling gör vi gärna detta. Två gånger om året skickar vi ut ett tematiskt kollektcirkulär som din församling kan använda er av för engagera er församling och underlätta insamlingen.

kollektcirkulär

Egna initiativ

Räddningsmissionen uppmuntrar och välkomnar alla församlingar och huvudmän att ta egna initiativ för stötta vårt arbete. Det kan vara genom insamlingar, försäljningar, konserter, kollekter eller andra aktiviteter. Kontakta oss om ni har frågor, förslag och funderingar kring detta.

 

 

Våra huvudmän

Vår organisation leds ytterst sett av 30 församlingar i Göteborg med omnejd som är föreningens huvudmän. Läs mer om dem här.

Våra huvudmän

Kontakta oss

Hur frågor kring huvudmannaskap eller hur din församling och Räddningsmissionen kan samverka? Hör gärna av dig, så pratar vi mer!