Agora - kvinnoverksamhet

Vi möter kvinnor som lever i utsatthet eller utanförskap. Det kan handla om ensamhet, fattigdom eller svårighet att hitta in i det svenska samhället. Vi möter också kvinnor i prostitution och människohandel. 

Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp genom mötesplatser, uppsökande arbete, skyddat boende och individuellt utformat stöd.

Berättelser

"Vi möter kvinnor som kunde varit precis vem som helst"

Madeleine Forsén jobbar på vår kvinnoverksamhet Agora. Där får de träffa alla möjliga kvinnor med olika bakgrunder och historier, men det som dem alla har gemensamt är behovet av ett tryggt stöd. Här skriver Madeleine om sina möten och upplevelser med dessa kvinnor.  

Läs mer
"Våldet ser olika ut, men processen och förövarens taktik är ofta den samma"

För ett år sedan i början av covid-19 pandemin startade vi på Räddningsmissionen vår verksamhet med skyddslägenheter för kvinnor och barn som behöver fly från våld och kontroll. Det fruktansvärda vi läser om i media om att, “fem kvinnor har blivit dödade på tre veckor”, är något som upprör, men tyvärr är det inte något som förvånar. Våld mot kvinnor är något vi möter i vår vardag. Läs intervjun med Madeleine Forsén.
 

Läs mer

Nyheter

Orange Day

Idag den 25 november är det internationella dagen för att uppmärksamma våld mot flickor och kvinnor. Idag vill vi, som så många andra, låta den orangea färgen representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Agora - kvinnoverksamhet Ruth - skyddat boende Skyddslägenheter
Läs mer
Debatt: Jag har aldrig mött någon lycklig hora

Madeleine Forsén delar med sig av berättelser av de kvinnor hon har mött i prostitution och människohandel. "De här utsatta kvinnorna är någons dotter och någons mamma. Någons dotter som haft drömmar inför framtiden, någons mamma som bara vill det bästa för sina barn. En kvinna som du och jag. Våra val var bara fler."

Agora - kvinnoverksamhet Ruth - skyddat boende Uppsökande arbete - människohandel och prostitution Debatt
Läs mer