Skyddslägenheter

 

I våra skyddslägenheter erbjuder vi stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. Lägenheterna är möblerade och hemtrevliga. Målet är att kvinnorna som bor här ska känna sig trygga och för få stöd i de processer som pågår för att på sikt komma vidare till en mer permanent boendesituation. Alla lägenheter ligger insprängda i vanliga hyreshus.

I vår verksamhet vill vi att kvinnan ska känna att hon alltid har människor inom räckhåll som lyssnar in hur hon mår och kan ge det stöd hon behöver samtidigt som vi kan ge praktiskt stöd i de många processer som pågår i kvinnans liv. Vi erbjuder stöd av personal fem dagar i veckan och kan erbjuda stöd från volontärer på helgerna. Vi har alltid ett nära samarbete med placerande socialtjänst med täta återkopplingar och möjlighet till att snabbt justera stöd och insatser vid behov. Personalgruppen har hög kompetens inom området, specifikt även inom hedersrelaterat våld, och kan även erbjuda utredningar och bedömningar enligt Patriark och Freda.

Vi riktar oss främst till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel. Placering sker genom socialtjänsten.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för frågor om våra skyddslägenheter.

Räddningsmissionen startar verksamhet med skyddslägenheter för våldsutsatta kvinnor

I veckan har vår personal förberett en lägenhet dit en kvinna snart ska få flytta in. Coronakrisen har många osynliga offer och kvinnor som lever i våldsamma relationer är några av dem. När människor uppmuntras att isolera sig för att minska smittspridning blir dessa kvinnor instängda med sin förövare. Räddningsmissionen startar därför en ny verksamhet med skyddslägenheter för kvinnor som behöver fly från våld och kontroll.

Agora - kvinnoverksamhet Boendeteamet - tränings- och referensboende Skyddslägenheter Coronakrisen
Läs mer