Uppsökande arbete - människohandel och prostitution

 

Agora har ett individinriktat arbete för att motverka människohandel och prostitution. Här träffar vi kvinnor i olika utsatta situationer i gatumiljön och erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter och vård. Vi erbjuder även akuthjälp i form av hygienartiklar, mat, kläder mm. En gång i veckan finns vi i Engelska kyrkan vid Rosenlund och erbjuder gott fika, god gemenskap och en stunds vila för den som vill det.  

Agoras uppsökande arbete drivs av gåvobaserade medel. 

Människohandel & prostitution - frågor & svar

Räddningsmissionen har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor i olika former av utsatthet. Genom olika insatser jobbar vi för att motverka människohandel och prostitution och vi möter varje vecka kvinnor som är utsatta. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring prostitution och människohandel, hur det ter sig, vad som är orsaken med mera. 

Läs mer

Att sälja sex är ofta en sista utväg:

 ”Hittills har vi aldrig träffat en kvinna som säljer sex för att hon vill det” 

Medarbetare uppsökande arbete

Berättelser

"Jag trodde jag skulle dö"

Efter flera polisrazzior i Stockholm där misstänkta sexköpare har gripits av polis pratas det nu mycket om sexhandeln i Sverige. Vi på Räddningsmissionen möter varje vecka kvinnor som är offer för prostitution och människohandel och kan bekräfta bilden som nu målas upp i medier. Att sexhandel är något som pågår, även i Göteborg och inget någon väljer frivilligt.Vår personal på vårt skyddade boende Ruth lever väldigt nära varje dag. Ruth är ett boende som Räddningsmissionen driver tillsammans med Skyddsvärdet. Hit välkomnas kvinnor som utsatts för prostitution, människohandel eller hedersrelaterat våld.

Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor kring vårt uppsökande arbete? Välkommen att höra av dig till oss!

Nyheter

Debatt: Jag har aldrig mött någon lycklig hora

Madeleine Forsén delar med sig av berättelser av de kvinnor hon har mött i prostitution och människohandel. "De här utsatta kvinnorna är någons dotter och någons mamma. Någons dotter som haft drömmar inför framtiden, någons mamma som bara vill det bästa för sina barn. En kvinna som du och jag. Våra val var bara fler."

Agora - kvinnoverksamhet Ruth - skyddat boende Uppsökande arbete - människohandel och prostitution Debatt
Läs mer