Uppsökande arbete - människohandel och prostitution

 

Agora har ett individinriktat arbete för att motverka människohandel och prostitution. Här träffar vi kvinnor i olika utsatta situationer i gatumiljön och erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter och vård. Vi erbjuder även akuthjälp i form av hygienartiklar, mat, kläder mm. En gång i veckan finns vi i Engelska kyrkan vid Rosenlund och erbjuder gott fika, god gemenskap och en stunds vila för den som vill det.  

I vårt uppsökande arbete samverkar vi med andra, bland annat gatupastorn Marcus Olsson. Agoras uppsökande arbete drivs av gåvobaserade medel. 

Kontakta oss

Har du frågor kring vårt uppsökande arbete? Välkommen att höra av dig till oss!

Debatt: Jag har aldrig mött någon lycklig hora

Madeleine Forsén delar med sig av berättelser av de kvinnor hon har mött i prostitution och människohandel. "De här utsatta kvinnorna är någons dotter och någons mamma. Någons dotter som haft drömmar inför framtiden, någons mamma som bara vill det bästa för sina barn. En kvinna som du och jag. Våra val var bara fler."

Agora - kvinnoverksamhet Ruth - skyddat boende Uppsökande arbete - människohandel och prostitution Debatt
Läs mer