Uppsökande arbete - människohandel och prostitution

 

Agora har ett individinriktat arbete för att motverka människohandel och prostitution. Här träffar vi kvinnor i olika utsatta situationer i gatumiljön och erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp i kontakt med myndigheter och vård. Vi erbjuder även akuthjälp i form av hygienartiklar, mat, kläder mm. En gång i veckan finns vi i Engelska kyrkan vid Rosenlund och erbjuder gott fika, god gemenskap och en stunds vila för den som vill det.  

I vårt uppsökande arbete samverkar vi med andra, bland annat gatupastorn Marcus Olsson. Agoras uppsökande arbete drivs av gåvobaserade medel. 

Kontakta oss

Har du frågor kring vårt uppsökande arbete? Välkommen att höra av dig till oss!