Människohandel & prostitution - frågor & svar

Räddningsmissionen har lång erfarenhet av att arbeta med kvinnor i olika former av utsatthet. Genom olika insatser jobbar vi för att motverka människohandel och prostitution och vi möter varje vecka kvinnor som är utsatta. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring prostitution och människohandel, hur det ter sig, vad som är orsaken med mera. 

Vem väljer att sälja sex?

Det finns lika många anledningar till att hamna i prostitution som det finns personer i prostitution och människohandel.

Fattigdom
Gäller framförallt de kvinnor som kommer hit från andra länder. Löften om ett arbete och en ny framtid kan locka. Verkligheten i Sverige kan se helt annorlunda ut än vad de utlovats.

Psykisk ohälsa
Många som befinner sig i prostitution lider av psykisk ohälsa. De visar tecken på PTSD (posttraumatisk stress) och har ofta en lång historia av ohälsa med sig.

Sexuella övergrepp
Många kvinnor berättar om övergrepp både nyligen och långt tillbaka i tiden. Att sälja sig och gå in i en destruktiv sexualitet blir ett sätt att försöka läka såren och dämpa ångesten. Tyvärr har det motsatt effekt och brukar eskalera i stället.

Missbruk
Tidigare var bilden av prostitution att man gjorde det för att få pengar till droger. Det förekommer fortfarande, men vanligen är det tvärtom. För att uthärda livet i prostitution tar personen till droger.

Hemlöshet och utanförskap
Den grupp som vi nu ser riskerar att hamna i prostitution i allt högre grad är papperslösa som stannar kvar i Sverige efter avslag på asylansökan. De fruktar för sitt liv i hemlandet och ser prostitution som ett sätt att överleva här

Vem köper sex?

Bilden av sexköparen som en osocial, medelålders, ensam man stämmer inte längre. Sexköparen idag är vem som helst och finns i alla samhällsklasser, yrken och åldrar. Några av förklaringarna vid gripandet av sexköpare är: ”Min fru är med barn så jag köper sex nu.” eller ”jag vill inte vara otrogen men jag vill ha mer sex.” Nästan var tionde man i Sverige har köpt sex. 

Varför är det lagligt att sälja sex?

Därför att vi i Sverige har valt att se personer som är i prostitution som offer för sina omständigheter och inte som kriminella. Vi ska inte straffa den som redan är offer. Tvärtom, lagen gör att fler vågar söka hjälp. 

Finns det personer som säljer sex frivilligt?

Att sälja sex är ofta den sista utvägen för att lösa ett problem. Det är för köparen/förövaren omöjligt att avgöra om personen säljer sin kropp frivilligt eller på grund av någon form av yttre eller inre tvång. De flesta männen som köper sex är helt säkra på att den som säljer sex gör det frivilligt eftersom det inte syns utanpå. Utan den falska fasaden skulle inte sexindustrin vara så expansiv. 

 

Hur hänger pornografi och prostitution ihop?

Pornografi i dag skildrar ojämställda förhållanden, våldtäkter och kretsar ofta kring makt och smärta i sexuellt syfte. Pornografi bidrar till skadliga normer och ojämställda sexistiska attityder som leder till sexköp där männen kan leva ut det de ser hos porren. För unga personer utan egen erfarenhet och utan vuxna som vågar prata sex kan pornografin vara den enda läromästaren och ge bilden av hur ”vuxensex” ska vara. Både pornografi och sexförsäljning är i dag bara ett par knapptryck bort i varje barn och vuxens mobil.

Hur ser det ut i Göteborg?

Prostitutionen i Göteborg har de senaste åren flyttats allt längre från gatan. När polisen arbetar för att få hotellen rena från prostitution så hyr hallickar privata lägenheter för några veckor i taget och flyttar runt verksamheten i staden. På internet hittar vem som helst till sexförsäljning tämligen enkelt. Det är själva syftet, att det ska vara lättillgängligt. Vem som helst kan i princip bo granne med en bordell i dag. 
 

Hur kommer vi åt prostitution och människohandel?

Offren för sexhandeln behöver erbjudas hjälp till ett annat alternativ. Polisen behöver resurser och kunskap för att sätta dit sexköpare, hallickar och människohandlare. Domstolarna behöver skärpa upp straffen. Men framförallt behöver hela samhället arbeta mer förebyggande med normer och människovärde. Det handlar om våra söner, kollegor, makar, församlingsmedlemmar, pappor, grannar och kompisar.

Var kan jag vända mig om jag vill komma ut ur prostitution?

Om du vill ha hjälp att komma ur prostitution kan du i Göteborg höra av dig till Mika-mottagningen, 020-327328.

Misstänker du prostitution i din närhet?

Ring och tipsa polisen på telefonnummer 114 14. Är läget akut, ringer man 112. Kanske leder inte din anmälan till något precis där och då men den kan vara en viktig pusselbit i de utredningar som polisen har på gång.

Räddningsmissionen stöttar kvinnor i prostitution och människohandel genom samtalsstöd, praktisk hjälp, ett skyddat boende och genom ett uppsökande arbete. Läs mer om vad vi gör här.

Vill du stötta vårt arbete? 

Ge en gåva 

 

Agora - kvinnoverksamhet Individuellt stöd Ruth - skyddat boende Uppsökande arbete - människohandel och prostitution jagtarställning