Kvinnor i utsatta livssituationer

Vi erbjuder utsatta kvinnor olika former av stöd och hjälp genom mötesplatser, uppsökande arbete, skyddat boende och individuellt utformat stöd. Kvinnans behov står alltid i centrum. Vi arbetar utåtriktat för att sprida kunskap, inte minst för att påverka attityder och värderingar.