Individuellt stöd

Vi på Agora har möjlighet att ta emot kvinnor i olika livssituationer för individuellt stöd. Det kan handla om stödsamtal eller stöd i kontakten med olika myndigheter. 

 

Kontakta oss

Har du frågor kring Agora kvinnoverksamhet är du välkommen att kontakta oss!