Hemlöshet och social exkludering

I Göteborg lever 3733 personer i hemlöshet varav 858 barn.Vi jobbar både med akuta insatser och långvariga relationer med syftet att skapa långsiktig förändring på den enskildes villkor.

Räddningsmissionen lanserar julkampanj i skuggan av Corona-pandemin

“Var firar du jul i år?” Det är en fråga som ofta ställs i juletid. För en person i hemlöshet har den inget givet svar. I år utgår Räddningsmissionen ifrån detta i sin julkampanj för att belysa att inte alla har en given plats att vara på kring jul.

Hemlöshet och social exkludering Frukostcaféet Vasa – för hemlösa och socialt utsatta
Läs mer
Debatt: Vi kan inte längre fortsätta att träffa barnen. Mitt hjärta brister.⁠

Karin Antonsson har under två år via ett IOP med Göteborgs stad, mött barn som med sina familjer lever i hemlöshet tillsammans med kollegor från Räddningsmissionen. Nu har Göteborgs stad inte längre finansiering för projektet och då kan vi inte längre fortsätta att träffa barnen. Karin beskriver sin frustration.

 

Hemlöshet och social exkludering Debatt
Läs mer