Ability-programmet

En möjlighet när alla andra dörrar stängts
 

Medarbetare på Räddningsmissionens boende Ability för personer med psykosocial problematik dricker en kopp kaffe.

Vad är Ability?


Ability är ett Recoveryprogram för personer över 21 år med omfattande psykosocial problematik, missbruk, beroende och/eller samsjuklighet. Inom Ability ser vi möjligheten och förmågan hos de som många gett upp hoppet om och som ofta själva gett upp hoppet om ett fungerande liv, med meningsfull sysselsättning, hem och gemenskap. Målet är att bryta hemlöshet, ensamhet och utanförskap genom hållbara bostadslösningar och inkluderande gemenskaper.  Till skillnad från andra insatser är Ability ett program som inte fokuserar endast på en del av lösningen för individen. Ability arbetar långsiktigt med en holistisk arbetsmetod som inkluderar alla livsområden.

 

Medarbetare

Medarbetarna inom Ability är trygga och tydliga förebilder som arbetar nära målgruppen. Vi har kunskap hämtad genom nära relationer med stadens egna experter, hemlösa och socialt  utsatta på Göteborgs gator. Personalgruppen består av fritidspedagoger, socionomer, socialpedagoger, motivatörer samt av medarbetare med egen erfarenhet av tillfrisknande. Ability är med när allt fungerar och den yttersta tryggheten när allt  brister. Genom Räddningsmissionens nätverk har Ability god samverkan med andra aktörer som finns runt målgruppen. Vi erbjuder våra uppdragsgivare kontinuerlig uppföljning och dokumentation och har förståelse för uppdragsgivarens sammanhang. 

 

Ability vill vara med och bidra till att skapa ett Göteborg som håller ihop och där ingen människa lämnas utanför! Ability har inga spärrlistor utan vill ge alla en möjlighet. 

 

Medarbetare på Räddningsmissionens boende Ability för personer med psykosocial problematik dricker en kopp kaffe.

Ability erbjuder: 
 

 • Tron på att varje deltagare har möjlighet att bli välfungerande medborgare.  

 • Gemenskap och tillhörighet utifrån den enskildes behov och resurser.    

 • Individuellt anpassade boendelösningar i egna lägenheter och i andra boendeformer, alla med socialt stöd. 

 • Möjlighet till referenser till den öppna bostadsmarknaden genom vräkningsförebyggande arbete. 

 • Stöd till deltagare dygnet runt, av medarbetare med kompetens inom socialt arbete, samt egen erfarenhet av utanförskap.  

 • Matchning mot meningsfull sysselsättning och arbetsträning inom Räddningsmissionens logistikverksamhet, transportverksamhet, skötsel av fastigheter, m.m.  

 • Aktivt stöd till vardagsstruktur, matchning till meningsfull fritid, friskvård och liknande hälsofrämjande aktiviteter.   

 • Samverkan med externa aktörer vilket möjliggörs genom Räddningsmissionens nätverk.    

 • Vi erbjuder våra uppdragsgivare kontinuerlig uppföljning och dokumentation.  

 • Vi tar emot placeringar från hela Sverige. Genom att lyfta deltagare ur sitt nuvarande destruktiva sammanhang underlättas tillfrisknandeprocessen. 

 • Mentorskap: När en deltagares progression bedöms tillräcklig så tilldelas den rollen som mentor för någon som inte hunnit lika långt i sitt tillfrisknande.

 • Coachning: Varje deltagare får en egen coach (personal) som stöttar, guidar och vägleder deltagaren i alla sociala funktioner.

   

"En socialsekreterares största fasa är när alla placeringsmöjligheter är uttömda för klienten för att han eller hon är "portad" på alla boenden som finns att tillgå. Nu har vi återigen en fantastisk möjlighet genom Räddningsmissionens verksamhet  Ability.”

Socialsekreterare 

Uppdragsformer   

Ability verkar för hållbara placeringar i olika avtalsformer tillsammans med offentliga aktörer i hela Sverige. Ability driver icke tillståndspliktiga boendeformer med placeringar bland annat enligt SoL. Räddningsmissionen har ramavtal avseende bostad med särskild service, boende utan stöd, träningslägenheter och referensboende. Räddningsmissionen har även god erfarenhet av att arbeta i samverkan med offentliga aktörer genom ex IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

Metod, forskning & kvalité
Läs mera om Abilitys metod, anknytning till forskning, kvalitet, samt programmets 3 faser genom att ladda ner pdf:n.

Medarbetare på Räddningsmissionens boende Ability för personer med psykosocial problematik pratar med en klient.
Medarbetare på Ability, ett recoveryprogram i Göteborg, låser upp en dörr.

Kontakta oss

Är du intresserad av att en placering på Ability-programmet? 

Välkommen att ta kontakt med oss!

Verksamhetstelefon: 031-7121302

 

 ”Coacherna på  Ability-programmet  arbetar med magkänsla och intuition på ett fantastiskt fint sätt som jag aldrig mött tidigare."

Deltagare Ability-programmet