Ability-programmet

En möjlighet när alla andra dörrar stängts
 

Medarbetare på Räddningsmissionens boende Ability för personer med psykosocial problematik dricker en kopp kaffe.

Vad är Ability?


Ability är ett Recoveryprogram för personer över 21 år med omfattande psykosocial problematik, missbruk, beroende och/eller samsjuklighet. Inom Ability ser vi möjligheten och förmågan hos de som många gett upp hoppet om och som ofta själva gett upp hoppet om ett fungerande liv, med meningsfull sysselsättning, hem och gemenskap. Målet är att bryta hemlöshet, ensamhet och utanförskap genom hållbara bostadslösningar och inkluderande gemenskaper. Till skillnad från andra insatser är Ability ett program som inte fokuserar endast på en del av lösningen för individen. Ability arbetar långsiktigt med en holistisk arbetsmetod som inkluderar alla livsområden.

 

Medarbetare

Medarbetarna inom Ability är trygga och tydliga förebilder som arbetar nära målgruppen. Vi har kunskap hämtad genom nära relationer med stadens egna experter, hemlösa och socialt  utsatta på Göteborgs gator. Personalgruppen består av socionomer, socialpedagoger, undersköterskor, motivatörer samt av medarbetare med egen erfarenhet av tillfrisknande. Ability är med när allt fungerar och den yttersta tryggheten när allt brister. Genom Räddningsmissionens nätverk har Ability god samverkan med andra aktörer som finns runt målgruppen. Vi erbjuder våra uppdragsgivare kontinuerlig uppföljning och dokumentation och har förståelse för uppdragsgivarens sammanhang. 

 

Ability vill vara med och bidra till att skapa ett Göteborg som håller ihop och där ingen människa lämnas utanför! Ability har inga spärrlistor utan vill ge alla en möjlighet. 

 

Medarbetare på Räddningsmissionens boende Ability för personer med psykosocial problematik dricker en kopp kaffe.

Ability erbjuder: 
 

 • Tron på att varje deltagare har möjlighet att bli välfungerande medborgare.  

 • Gemenskap och tillhörighet utifrån den enskildes behov och resurser.

 • Möjlighet till referenser till den öppna bostadsmarknaden genom vräkningsförebyggande arbete. 

 • Stöd till deltagare dygnet runt, av medarbetare med kompetens inom socialt arbete, samt egen erfarenhet av utanförskap.  

 • Möjlighet till meningsfull sysselsättning och arbetsträning inom Räddningsmissionens logistik- och matbutiksverksamheter.

 • Aktivt stöd till vardagsstruktur, matchning till meningsfull fritid, friskvård och liknande hälsofrämjande aktiviteter.   

 • Samverkan med externa aktörer vilket möjliggörs genom Räddningsmissionens nätverk.    

 • Vi erbjuder våra uppdragsgivare kontinuerlig uppföljning och dokumentation.  

 • Vi tar emot placeringar från hela Sverige. Genom att lyfta deltagare ur sitt nuvarande destruktiva sammanhang underlättas tillfrisknandeprocessen. 

 • Kontaktmannaskap: Varje deltagare får en egen kontaktman (personal) som stöttar, guidar och vägleder deltagaren i alla sociala funktioner.

   

"En socialsekreterares största fasa är när alla placeringsmöjligheter är uttömda för klienten för att han eller hon är "portad" på alla boenden som finns att tillgå. Nu har vi återigen en fantastisk möjlighet genom Räddningsmissionens verksamhet  Ability.”

Socialsekreterare 

Uppdragsformer   

Ability verkar för hållbara placeringar i olika avtalsformer tillsammans med offentliga aktörer i hela Sverige. Vi driver icke tillståndspliktiga boendeformer med placeringar bland annat enligt SoL. Ability har idag ramavtal med Göteborg Stad, Mölndals Stad, Borås Stad samt med kommunerna Bollebygd, Kungsbacka, Partille, Lerum samt Härryda. Vi gör även direktupphandlingar inom hela Sverige om behovet finns.

Metod, forskning & kvalité
Läs mera om Abilitys metod samt anknytning till forskning genom att ladda ner pdf:n.

Kontakta oss

Är du intresserad av en placering på Ability-programmet? 

Välkommen att ta kontakt med oss!

Verksamhetstelefon: 0317-12 13 02

 

 ”Kontaktpersonerna på Ability-programmet arbetar med magkänsla och intuition på ett fantastiskt fint sätt som jag aldrig mött tidigare."

Deltagare Ability-programmet

 

 

"Det kunde lika gärna varit jag"

Ari Peking Skov Hansen är behandlingsassistent på akutboendet Ability. Efter 25 år av missbruk vet han om någon vad det innebär att göra en lång resa och att förändring måste komma inifrån. I arbetet på Ability har han kunnat dra nytta av dessa erfarenheter. 

Läs mer

Ladda ner foldern om Ability-programmet här: