Solrosen

Solrosen ger stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Ca 30 000 barn i Sverige har en förälder i fängelse eller frivård och då är barn med en häktad förälder inte inräknad.
Solrosen arbetar  nationellt och vill, utöver det direkta stödet, verka för att barn till frihetsberövade och deras familjer får ett utökat och likriktat stöd oavsett var i landet man bor. Stödet ges via våra Solrosverksamheter i Göteborg och Borås samt via de verksamheter som arbetar enligt ”Solrosmodellen” i Umeå, Skellefteå och Jönköping.

Solrosens arbete ger resultat på regeringsnivå

Efter ett långt påverkansarbete kan Solrosen börja se resultat av sitt arbete, på regeringsnivå.  
Nu räknas barn till en frihetsberövad förälder som anhöriga, vilket kommer innebära ökat stöd och ses som ett viktigt erkännande för barnen. 
– Vi vill vara med och dela med oss av vår erfarenhet, säger Line Fuchs, verksamhetschef på Solrosen.

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås Vårt nationella arbete Påverkan och opinion Så gör vi skillnad
Läs mer
Debatt: Våga uppmärksamma barn till frihetsberövade och förebygg kriminalitet

Nio av tio svenskar anser att förebyggande åtgärder är viktiga för att bekämpa kriminaliteten. Barn till frihetsberövade löper större risk att hamna i egen kriminalitet. Dock faller dessa barn alltför ofta mellan stolarna. Idag saknas stöd till barn och familjer i stora delar av landet. Vi vet värdet av att arbeta förbyggande tillsammans med skola, familjer och civilsamhälle.

Vi vill nu se mod från ansvariga politiker och svenska kommuner att våga arbeta långsiktigt med målgruppen. Vi, Räddningsmissionen och Erikshjälpen, uppmanar Märta Stenevi, ny ansvarig minister för barns rättigheter till att ta ansvar.

Solrosen Solrosen Borås Solrosen Göteborg Vårt nationella arbete Arvsfondsprojektet “Det ingen får veta...” Debatt
Läs mer

Bidrag till dagsaktivitet

På Solrosen anordnar vi utflykter, museibesök, skapande aktiviteter och andra dagsaktiviteter. Denna gåva ger barnen en chans till lek och vila, men även en möjlighet att upptäcka att det finns andra barn i samma situation.

Läs mer

150,00 kr

KÖP

Stödsamtal

Att ha en förälder i fängelse kan vara en mörk och jobbig hemlighet för många barn. De bär ofta på sorg, ilska, skuld och skam. På Solrosen för de hjälp att sätta ord på sina känslor genom stödsamtal, gruppträffar och mycket annat. Denna gåva gör detta möjligt.

Läs mer

600,00 kr

KÖP