Solrosen

Solrosen ger stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Ca 30 000 barn i Sverige har en förälder i fängelse eller frivård och då är barn med en häktad förälder inte inräknad.
Solrosen arbetar  nationellt och vill, utöver det direkta stödet, verka för att barn till frihetsberövade och deras familjer får ett utökat och likriktat stöd oavsett var i landet man bor. Stödet ges via våra Solrosverksamheter i Göteborg och Borås samt via de verksamheter som arbetar enligt ”Solrosmodellen” i Umeå, Skellefteå och Jönköping.

Två beviljade arvsfondsprojekt till Räddningsmissionen

En teaterföreställning om att ha en förälder i fängelse och stöd för de biologiska barnen i familjehem. Det är två projekt som Räddningsmissionen beviljats medel för under de tre kommande åren av Allmänna arvsfonden. Båda projekten handlar om att sätta fokus på barns behov och situation. ”För oss som barnrättsorganisation känns detta både fantastiskt viktigt och spännande”, säger Räddningsmissionens direktor Emil Mattsson.

Solrosen Solrosen Borås Solrosen Göteborg Påverkan och opinion Familjehemsverksamheten
Läs mer

Bidrag till dagsaktivitet

På Solrosen anordnar vi utflykter, museibesök, skapande aktiviteter och andra dagsaktiviteter. Denna gåva ger barnen en chans till lek och vila, men även en möjlighet att upptäcka att det finns andra barn i samma situation.

Läs mer

150,00 kr

KÖP

Stödsamtal

Att ha en förälder i fängelse kan vara en mörk och jobbig hemlighet för många barn. De bär ofta på sorg, ilska, skuld och skam. På Solrosen för de hjälp att sätta ord på sina känslor genom stödsamtal, gruppträffar och mycket annat. Denna gåva gör detta möjligt.

Läs mer

600,00 kr

KÖP