För yrkesverksamma som möter barn och unga med en frihetsberövad anhörig

 

På Solrosen får barn, unga och vuxna sätta ord på vad de tänker och känner om att en familjemedlem är frihetsberövad. Här får man ställa frågor och prata om sådant man funderar på. 

För dig som är yrkesverksam har vi material som kan hjälpa dig i mötet med barn och unga med en frihetsberövad anhörig.

Solrosen arbetar också med kunskapsspridning och opinionsbildning, genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar och workshops. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

 

Här hittar du material och underlag:

Handledarmaterial Det här erbjuder vi Föreställning och studiematerial Kunskapsstöd

 

För dig som i din profession möter målgruppen

Många som möter Solrosens målgrupp i sitt yrke har frågor kring familjernas situation. Du som exempelvis arbetar inom skola, socialtjänst och kriminalvård och vill ha råd och vägledning på vilket sätt du kan stödja familjen, är välkommen att vända dig till Solrosen.

Kriminalvården

Solrosen erbjuder frihetsberövade på häkte, anstalt och frivård med barn eller småsyskon samtal om familjesituationen, information om Solrosens verksamhet och stöd i föräldra-/syskonrollen vid behov. I samtalet fokuserar vi på barnperspektivet i situationen och förståelsen för barns behov, exempelvis barns behov av åldersadekvat information. 

Solrosen kan leda föräldragrupper på anstalter, i samarbete med Kriminalvårdens personal. Föräldragrupper är till för att stödja föräldrar i föräldraskapet och syftar till att ge bra förutsättningar för barnens utveckling och uppväxt.

Solrosen föreläser regelbundet om barnperspektivet och barns behov på Kriminalvårdens interna utbildning för kriminalvårdens olika professioner.

Nedladdningsbar information som PDF

Följeslagarverksamhet

Solrosens personal kan vara följeslagare åt barn som vill besöka sin familjemedlem på häkte eller anstalt och där ingen annan nära anhörig av olika anledningar kan närvara. Syftet med Solrosens följeslagarverksamhet är att barnet/barnen ska ges möjlighet att träffa den familjemedlem som är frihetsberövad. Förutsättningen för att vi ska åta oss uppdraget som följeslagare är att det finns en önskan från barnet/barnen och deras vårdnadshavare, och att besöket sker på frivilliga grunder. Inför uppdraget gör vi en ingående bedömning av att barnets bästa är i främsta rummet.  

Skola, barnomsorg och socialtjänst

Solrosen kan på flera olika sätt vara ett stödi frågor som rör barn till frihetsberövade åt personal inom skola, barnomsorg och socialtjänst med flera. Ni kan vända er till oss för vägledning och rådgivning och/eller samarbete i enskilda ärenden. Vi kan även besöka er arbetsplats för att ge information.

Föreläsningar och workshops

Vi åtar oss ofta och gärna uppdrag som föreläsare och är vana vid att möta stora grupper. Hör av dig om du har önskemål om speciellt utformade föreläsningar. Vi kommer gärna till er skola och berättar om hur det kan vara för barn som har en frihetsberövad förälder/nära anhörig. Vi formar vårt upplägg utifrån era behov och önskemål. Vi kan exempelvis erbjuda workshops i klasser och information till skolpersonal. Hör av dig om du vill veta mer!

Studiebesök

Välkommen att boka in ett studiebesök i våra lokaler för att få information om Solrosens verksamhet.

Handledarmaterial

Solrosen kan på flera olika sätt vara ett stöd i frågor som rör barn till frihetsberövade åt personal inom skola, barnomsorg och socialtjänst med flera. Ni kan vända er till oss för vägledning och rådgivning och/eller samarbete i enskilda ärenden. Vi kan även besöka er arbetsplats för att ge information. Du som är grupp- eller samtalsledare som möter barn med frihetsberövad förälder kan också beställa Solrosens handledarmaterial.
 
I materialet ingår ett handledarhäfte med sju teman och tillhörande övningar. Temana kan du använda både i individuella samtal och gruppsamtal, separat eller i en samtalsserie. Till övningarna finns samtalskort som illustrerar händelseförloppet från brott till frigivning, ger exempel på scenarios som öppnar upp för samtal om olika dilemman, skuld och skam liksom berättelser om varför vissa föräldrar begår brott. Det finns också en nätverkskarta, musik och låttexter att använda. Teman och övningar är anpassningsbara och kan kombineras med andra metoder.

Beställ handledarmaterialet
 

 

 

Räddningsmissionen har tillsammans med barnrättsorganisationerna Erikshjälpen och BUFFF tagit fram en rapport som synliggör bristen på barnrättsperspektiv när föräldrar frihetsberövas. “Jag hade velat åka till pappa efter skolan och kanske tagit med läxor som han fått hjälpa mig med. Det hade varit positivt att haft en vardagskontakt”, säger en 17-årig tjej, om hur det varit att ha en frihetsberövad pappa.

 

Läs rapporten här

English version

Solrosfält.

Kontakta oss 

E-mail: solrosen@raddningsmissionen.se 

Solrosen Göteborg 
Tel: 0317-12 13 10  
Mobil: 0739-01 41 88
Besöksadress: Andra långgatan 19, 413 28 Göteborg

Solrosen Borås 
Mobil: 0721-45 42 34
Besöksadress: Kungsgatan 58, 503 35 Borås

Forskning lovordar Solrosens arbete 

År 2018 utvärderades Solrosens verksamhet av FOU Väst för att se vilken betydelse Solrosen har för dem som kommer i kontakt med verksamheten. Utvärderingen har gjorts genom intervjuer, observationer och en omfattande enkät.

Resultatet är tydligt: Solrosen behövs och bedriver i många olika dimensioner ett viktigt och uppskattat arbete. Utvärderingens slutrapport fastslår att Solrosen stödjer och stärker både barn och föräldrar. Genom samtalsstöd, besök på Kriminalvård och mötesplatser för både barn och familjer har Solrosen stor betydelse.

Läs rapporten här!

 

Rapport: Barn på Sagsjön

Januari 2015 presenterades slutrapporten för ett tvåårigt projekt mellan Kriminalvården och Räddningsmissionen/Solrosen som just fokuserat på situationen för de barn som bor på anstalt tillsammans med sin frihetsberövade förälder.

I rapportens sammanfattning skriver man: ”Det är uppenbart att den lokala nivån, chef och medarbetare på anstalten, har goda ambitioner och anstränger sig för att hantera de svårigheter som uppstår i den dagliga verksamheten och i samverkan med socialtjänsten. Det framstår dock som att kriminalvården på det här området över tid har haft bristande förmåga att omsätta erfarenheter på lokal nivå till övergripande strukturer. Det är anmärkningsvärt och angeläget att förändra.”

Läs rapporten här!

Räddningsmissionen och Erikshjälpen arbetar gemensamt för att fler barn och ungdomar som har en närstående som är frihetsberövad ska få stöd. Erikshjälpen och Solrosen samverkar bl a i att sprida Solrosmodellen till fler orter i landet.

Solrosen har lång erfarenhet av att samverka med Kriminalvården kring frågor rörande föräldraskap och barnperspektiv, bland annat genom utbildningar, föreläsningar och Solrosens uppsökande verksamhet på anstalter och häkten.

Vårsol finns i Jönköping och är en del av Frälsningsarméns Familjecenter som bland annat möter barn/syskon till frihetsberövade. De är utbildade i och arbetar efter Solrosmodellen, och handleds av Solrosen Göteborg.

Solrosen är medlem i ett europeiskt nätverk som heter ”Children Of Prisoners Europe”, COPE.  I nätverket ingår 19 olika organisationer från olika europeiska länder som arbetar med att förbättra situationen för barn och unga med en frihetsberövad familjemedlem.

Solrosen ingår i ett nätverk med Bojen och Gyllingen, som alla möter barn med en utsatt livssituation. Vi utbyter kunskaper och erfarenheter och anordnar gemensamt konferenser och seminarier. 

Solrosen får stöd av Västra Götalandsregionen. 

Nyheter

180 000 tack för Fiskebäcksloppet 2023!

På nationaldagen den 6 juni gick Fiskebäcksloppet av stapeln. En riktig folkfest där cirka 600 löpare hjälptes åt att samla in pengar till Räddningsmissionen!

Solrosen Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga fiskebäcksloppet
Läs mer