Arvsfondsprojektet “Det ingen får veta...”

”Det ingen får veta…” är ett projekt med syfte att belysa de rättigheter barn till frihetsberövade har. Genom projektet vill vi skapa social förändring och stärka barns kunskaper om deras rättigheter.

Arvsfondsprojektet “Det ingen får veta...”

”Det ingen får veta…” är ett projekt med syfte att belysa de rättigheter barn till frihetsberövade har. Genom projektet vill vi skapa social förändring och stärka barns kunskaper om deras rättigheter.

Vi vill också skapa en ökad förståelse, sprida kunskap och mobilisera andra grupper som finns nära barnen i deras vardag. Målgrupperna vi vänder oss till är: klasskamrater, föräldrar, skolpersonal och andra vuxna.

Projektet är treårigt och är ett samarbete mellan Räddningsmissionens verksamhet Solrosen, Erikshjälpen och Teater Gyllene Draken. Det genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Varför behövs projektet?

I verksamheten Solrosen möter vi barn och föräldrar med erfarenhet av att ha en anhörig i häkte eller fängelse. Många berättar att de ofta möts av okunskap från personer i sin närhet. Det kan exempelvis handla om personal på skolan, kompisar, myndighetspersoner och andra vuxna.

Så mycket som 94 procent av landets kommuner saknar dessutom förebyggande och uppsökande verksamhet för barn med frihetsberövade föräldrar, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen*. Många barn och familjer får alltså inte tillräckligt stöd i en svår livssituation.

Flera av de barn vi möter uttrycker en önskan om att Solrosen ska komma ut i skolorna, så att kompisar och skolpersonal får veta mer om hur det är att ha en förälder i fängelse. De vill också att fler ska få veta att det finns hjälp att få.

Vi ser med andra ord ett stort behov av att nå ut till fler – både barn, familjer, skolor och kommuner.

Pedagoghandledning

Som ett stöd för pedagoger har en pedagoghandledning utformats. Genom handledningen ges vägledning, förslag och idéer på hur pedagoger kan förbereda barnen inför föreställningen samt jobba vidare med eleverna efteråt. Ladda ner den här.

Föreställningen “Det ingen får veta om pappa”

Skådespelaren Aja Rodas pappa satt i fängelse under stora delar av hennes uppväxt. Det var en barndom med ensamhet, skamkänslor och lögner. Att vara barn och ha en förälder i fängelse påverkade hela hennes uppväxt. Trots detta hittade hon sin väg genom livet.

“Det ingen får veta om pappa” är en föreställning om att byta land, att längta efter en förälder, att bära på svåra hemligheter och vikten av att ha någon att berätta för. Föreställningen får en extra dimension genom att publiken får möta Aja Rodas efter föreställningen. Hon blir ett levande bevis på att det går att övervinna svårigheter i livet och bli fri i relation till sin historia.

Som ett stöd för pedagoger har en pedagoghandledning utformats. Genom handledningen ges vägledning, förslag och idéer på hur pedagoger kan förbereda barnen inför föreställningen samt jobba vidare med eleverna efteråt. Ladda ner här.

Föreställningen spelas för mellanstadieklasser i Västra Götaland och Jönköpings län. Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden är föreställningen helt kostnadsfri för skolorna.

Läs mer om föreställningen på teaterns hemsida.

Vid bokningsförfrågan, välkommen att kontakta oss.

Stöd till kommuner

Solrosen vill ge inspiration och kunskap till kommuner för att de på bästa sätt ska kunna uppmärksamma och ge stöd åt barn till frihetsberövade. Vi vänder oss till tjänstemän såväl som till enskilda pedagoger och andra vuxna som i sin funktion möter barn. Vi vill även vara behjälpliga i att upprätta handlingsplaner för att tillgodose att barn till frihetsberövade får det stöd de har rätt till att få.

Du är välkommen att kontakta oss för ett samtal om vilket stöd Solrosen kan erbjuda din kommun.

Föräldramobilisering

Denna del i projektet har fokus på föräldrar som lever i närheten av kriminalitet och otrygghet och som brottas med frågor som handlar om barnens upplevelse av sin livssituation. Vi vill utveckla en modell för mobilisering av och stöd till föräldrar som kan spridas till fler orter och områden i landet.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill veta mer om projektet.

Debatt: Våga uppmärksamma barn till frihetsberövade och förebygg kriminalitet

Nio av tio svenskar anser att förebyggande åtgärder är viktiga för att bekämpa kriminaliteten. Barn till frihetsberövade löper större risk att hamna i egen kriminalitet. Dock faller dessa barn alltför ofta mellan stolarna. Idag saknas stöd till barn och familjer i stora delar av landet. Vi vet värdet av att arbeta förbyggande tillsammans med skola, familjer och civilsamhälle.

Vi vill nu se mod från ansvariga politiker och svenska kommuner att våga arbeta långsiktigt med målgruppen. Vi, Räddningsmissionen och Erikshjälpen, uppmanar Märta Stenevi, ny ansvarig minister för barns rättigheter till att ta ansvar.

Solrosen Solrosen Borås Solrosen Göteborg Vårt nationella arbete Arvsfondsprojektet “Det ingen får veta...” Debatt
Läs mer
"Jag skämdes och vågade inte berätta som det var”

När skådespelaren AjaRodas var liten satt hennes pappa i fängelse. Nu spelar hon sig själv i föreställningen “Det ingen får veta om pappa” som i veckan spelas för mellanstadiebarn i Boråsområdet.
–Förhoppningsvis så kan jag väcka känslor och tankar hos barn som har liknande erfarenheter att det går att prata om det, säger Aja Rodas. Föreställningen är en del i ett Arvsfondsprojekt som drivs av Räddningsmissionens verksamhet Solrosen i samarbete med Teater Gyllene Draken och Erikshjälpen.

Solrosen Arvsfondsprojektet “Det ingen får veta...” Solrosen Borås Solrosen Göteborg Vårt nationella arbete
Läs mer