Arvsfondsprojektet
“Det ingen får veta...”

”Det ingen får veta…” är ett projekt med syfte att belysa de rättigheter barn till frihetsberövade har. Genom projektet vill vi skapa social förändring och stärka barns kunskaper om deras rättigheter.

Tre personer framför en teater om att ha en frihetsberövad förälder.

Arvsfondsprojektet
“Det ingen får veta...”

”Det ingen får veta…” är ett projekt med syfte att belysa de rättigheter barn till frihetsberövade har. Genom projektet vill vi skapa social förändring och stärka barns kunskaper om deras rättigheter.

Vi vill också skapa en ökad förståelse, sprida kunskap och mobilisera andra grupper som finns nära barnen i deras vardag. Målgrupperna vi vänder oss till är: klasskamrater, föräldrar, skolpersonal och andra vuxna.

Projektet är treårigt och är ett samarbete mellan Räddningsmissionens verksamhet Solrosen, Erikshjälpen och Teater Gyllene Draken. Det genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Varför behövs projektet?

I verksamheten Solrosen möter vi barn och föräldrar med erfarenhet av att ha en anhörig i häkte eller fängelse. Många berättar att de ofta möts av okunskap från personer i sin närhet. Det kan exempelvis handla om personal på skolan, kompisar, myndighetspersoner och andra vuxna.

Så mycket som 94 procent av landets kommuner saknar dessutom förebyggande och uppsökande verksamhet för barn med frihetsberövade föräldrar, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen*. Många barn och familjer får alltså inte tillräckligt stöd i en svår livssituation.

Flera av de barn vi möter uttrycker en önskan om att Solrosen ska komma ut i skolorna, så att kompisar och skolpersonal får veta mer om hur det är att ha en förälder i fängelse. De vill också att fler ska få veta att det finns hjälp att få.

Vi ser med andra ord ett stort behov av att nå ut till fler – både barn, familjer, skolor och kommuner.

Familjestödjare på Solrosen samtalar med familj med en frihetsberövad anhörig.

Pedagoghandledning

Som ett stöd för pedagoger har en pedagoghandledning utformats. Genom handledningen ges vägledning, förslag och idéer på hur pedagoger kan förbereda barnen inför föreställningen samt jobba vidare med eleverna efteråt. Ladda ner den här.

En skådespelare läser ett brev från sin frihetsberövade förälder.

Föreställningen “Det ingen får veta om pappa”

Skådespelaren Aja Rodas pappa satt i fängelse under stora delar av hennes uppväxt. Det var en barndom med ensamhet, skamkänslor och lögner. Att vara barn och ha en förälder i fängelse påverkade hela hennes uppväxt. Trots detta hittade hon sin väg genom livet.

“Det ingen får veta om pappa” är en föreställning om att byta land, att längta efter en förälder, att bära på svåra hemligheter och vikten av att ha någon att berätta för. Föreställningen får en extra dimension genom att publiken får möta Aja Rodas efter föreställningen. Hon blir ett levande bevis på att det går att övervinna svårigheter i livet och bli fri i relation till sin historia.

Som ett stöd för pedagoger har en pedagoghandledning utformats. Genom handledningen ges vägledning, förslag och idéer på hur pedagoger kan förbereda barnen inför föreställningen samt jobba vidare med eleverna efteråt. Ladda ner här.

Föreställningen spelas främst för mellanstadieklasser i Västra Götaland och Jönköpings län. Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden är föreställningen helt kostnadsfri för skolorna.

Läs mer om föreställningen på teaterns hemsida.

Vid bokningsförfrågan, välkommen att kontakta oss.

 

”Vilken föreställning! Elever och vuxna blev så tagna, mycket bra diskussioner efteråt. Eleverna började spontant prata om de olika rollerna, hur bra skådespelarna var, att man förstod hur huvudpersonen kände. Ett varmt stort tack för denna upplevelse!”

- Rektor på skola där föreställningen spelats 

”Ingen ska behöva bära på familjehemligheter”

– Det kan vara tungt för ett barn att bära på hemligheter. Det säger Aja Rodas som utgår från sin egen barndom som var full av längtan och skam. Aja spelar sig själv i den turnérande teatern Det ingen får veta om pappa – som handlar om att ha en frihetsberövad förälder.

Läs artikeln här

Stöd till kommuner och myndigheter

För att stärka stödet till barn med en frihetsberövad anhörig vill vi på Solrosen bidra med vår kompetens och erfarenhet i utvecklingssamarbeten med kommuner och myndigheter. Genom dialog med yrkesverksamma och beslutsfattare vill vi gemensamt hitta framkomliga vägar för att barnens livssituation ska synliggöras och tydligare sättas på agendan, så att de får det stöd de har rätt till.

Solrosen erbjuder stöd och vägledning till yrkesverksamma liksom kunskapshöjande insatser i form av föreläsningar och webbinarium. Vi deltar även aktivt i nätverk som arbetar för att främja stödet för målgruppen.

Solrosen genomför nu en behovsinventering hos yrkesverksamma som möter barn och unga. Utifrån denna behovsinventering, målgruppens egna röster och erfarenheter, samt Solrosens kunskap kommer vi utforma ett info-kit till stöd för dig som i ditt yrke möter barn och unga med en frihetsberövad anhörig.

Du är välkommen att kontakta oss för ett samtal om vilket stöd Solrosen kan erbjuda din kommun eller arbetsplats.

En pappa och hans barn sitter på ett solrosfält och tittar på en solros.

Föräldramobilisering

Denna del i projektet har fokus på föräldrar som lever i närheten av kriminalitet och otrygghet och som brottas med frågor som handlar om barnens upplevelse av sin livssituation. Vi vill utveckla en modell för mobilisering av och stöd till föräldrar som kan spridas till fler orter och områden i landet.

 

Fem personer i projektet "Det ingen får veta" av Solrosen Räddningsmissionen.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill veta mer om projektet.

Debatt: Våga uppmärksamma barn till frihetsberövade och förebygg kriminalitet

Nio av tio svenskar anser att förebyggande åtgärder är viktiga för att bekämpa kriminaliteten. Barn till frihetsberövade löper större risk att hamna i egen kriminalitet. Dock faller dessa barn alltför ofta mellan stolarna. Idag saknas stöd till barn och familjer i stora delar av landet. Vi vet värdet av att arbeta förbyggande tillsammans med skola, familjer och civilsamhälle.

Vi vill nu se mod från ansvariga politiker och svenska kommuner att våga arbeta långsiktigt med målgruppen. Vi, Räddningsmissionen och Erikshjälpen, uppmanar Märta Stenevi, ny ansvarig minister för barns rättigheter till att ta ansvar.

Solrosen Solrosen Borås Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga Solrosens nationella arbete Arvsfondsprojektet “Det ingen får veta...” Debatt
Läs mer
"Jag skämdes och vågade inte berätta som det var”

När skådespelaren AjaRodas var liten satt hennes pappa i fängelse. Nu spelar hon sig själv i föreställningen “Det ingen får veta om pappa” som i veckan spelas för mellanstadiebarn i Boråsområdet.
–Förhoppningsvis så kan jag väcka känslor och tankar hos barn som har liknande erfarenheter att det går att prata om det, säger Aja Rodas. Föreställningen är en del i ett Arvsfondsprojekt som drivs av Räddningsmissionens verksamhet Solrosen i samarbete med Teater Gyllene Draken och Erikshjälpen.

Solrosen Arvsfondsprojektet “Det ingen får veta...” Solrosen Borås Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga Solrosens nationella arbete
Läs mer