Föreställning och studiematerial

Teaterföreställningen "Det ingen får veta om pappa" har spelats för 11 000 mellanstadiebarn i 27 olika kommuner inom ramen för Arvfondsprojektet "Det ingen får veta...". Projektet har varit ett treårigt samarbete mellan Räddningsmissionens verksamhet Solrosen, Erikshjälpen och Teater Gyllene Draken med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Bakgrunden till projektet är att barn Solrosen mött under åren uttryckt en önskan om att Solrosen ska komma till skolorna, så att kompisarna och skolpersonal får veta mer om hur det är att ha en förälder i fängelse. Barnen har också uttryckt en önskan om att fler ska få veta att det finns hjälp att få.

På skolorna har barnen fått ta del av den roliga och berörande föreställningen om flickan Aj som växer upp med en pappa i fängelse. Berättelsen bygger på huvudrollsinnehavaren Aja Rodas egen uppväxt och efter föreställningen har barnen fått möta Aja i ett eftersamtal. Här har barnen fått ställa sina frågor och dela sina tankar. Frågor såsom "Hälsade du på din pappa i fängelset?", "Vad hade han gjort?", "Varför hamnade din mamma på sjukhus?" och "Vad modig du är som berättar!" har varit återkommande.

 

”Vilken föreställning! Elever och vuxna blev så tagna, mycket bra diskussioner efteråt. Eleverna började spontant prata om de olika rollerna, hur bra skådespelarna var, att man förstod hur huvudpersonen kände. Ett varmt stort tack för denna upplevelse!”

- Rektor på skola där föreställningen spelats 

 

Studiematerial för skolor och barngrupper

Föreställningsturnén inom ramen för projektet är avslutat och som en efterlevnad finns nu möjlighet att ta del av vårt studiematerial "Det ingen får veta...". Materialet består av teaterföreställningen "Det ingen får veta om pappa", en pedagoghandledning och ytterligare ett par korta filmer. Det sammantagna materialet ger ett bra underlag för, och en ingång till, hur man som pedagog eller samtalsledare, tillsammans med barnen, kan samtala vidare kring hur det kan vara att ha en frihetsberövad familjemedlem. Föreställningen berättar om flickan Aj som växer upp med en pappa i fängelse. Föreställningen går att boka genom Teater Gyllene Draken. Om det inte är möjligt att ta in föreställningen live finns den filmatiserad och går att ta del av genom att kontakta Solrosen.

 

Skolfilmen

Lyssna till en lärare och en skolkurator som berätta om sina erfarenheter av när föreställningen visats för deras elever. I filmen ges en bild av föreställningen och hur den kan användas i skolan.

Se filmen här

En skådespelare läser ett brev från sin frihetsberövade förälder.

Att arbeta med studiematerialet "Det ingen får veta..."

Så här går du tillväga:

 • Skicka ett mail till info@solrosen.se för att få en länk samt lösenord till filmen. Uppge hur många som beräknas se filmen.
  info@solrosen.se

 • Förbered klassen utifrån inledningen i pedagoghandledningen (skriv ut PDF:en nedan).

 • Se filmen "Det ingen får veta om pappa" (45 minuter). Viktigt att förbereda rummet så att alla ser och hör bra.

 • Se den korta filmen "Frågestund med Aja" (6 minuter) tillsammans med barnen. Här svarar Aja Rodas på de vanligaste frågorna barn brukar ställa till henne efter att de har sett föreställningen.
  Frågestund med Aja, skådespelaren i teatern "Det ingen få veta..."

 • Fånga upp barnens frågor, funderingar och reflektioner.

 • Ta hjälp av de olika ingångar till samtal som finns i pedagoghandledningen och välj bland övningarna som finns där.

 • Hör av dig till Solrosen ifall du har frågor och funderingar.

Pedagoghandledning

Här hittar du pedagoghandledningen som du kan använda i samband med att se filmen "Det ingen får veta om pappa".

Ladda ner PDF:en här:

Kunskapsstöd för dig som möter barn med en frihetsberövad familjemedlem

Utifrån en behovsinventering med yrkesverksamma som möter barn och unga har vi tagit fram ett kunskapsstöd. Här finns konkreta tips och råd, kunskap och erfarenhet från Solrosens många år av möten med målgruppen. Dessutom finns målgruppens egna röster och erfarenheter med. Detta kunskapsstöd är framtaget med tanke på dig som jobbar inom socialtjänst, skola, förskola, familjecentral, fritidsverksamhet eller andra verksamheter. Vi hoppas detta material ska ge dig mer kunskap och vara ett stöd för dig så att du i din tur kan vara till stöd för ett barn!

Skriv gärna ut det och sprid till fler!

Ladda ned PDF:en här:

”Ingen ska behöva bära på familjehemligheter”

– Det kan vara tungt för ett barn att bära på hemligheter. Det säger Aja Rodas som utgår från sin egen barndom som var full av längtan och skam. Aja spelar sig själv i den turnérande teatern Det ingen får veta om pappa – som handlar om att ha en frihetsberövad förälder.

Läs artikeln här

 

Fem personer i projektet "Det ingen får veta" av Solrosen Räddningsmissionen.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller vill veta mer om projektet.

Debatt: Våga uppmärksamma barn till frihetsberövade och förebygg kriminalitet

Nio av tio svenskar anser att förebyggande åtgärder är viktiga för att bekämpa kriminaliteten. Barn till frihetsberövade löper större risk att hamna i egen kriminalitet. Dock faller dessa barn alltför ofta mellan stolarna. Idag saknas stöd till barn och familjer i stora delar av landet. Vi vet värdet av att arbeta förbyggande tillsammans med skola, familjer och civilsamhälle.

Vi vill nu se mod från ansvariga politiker och svenska kommuner att våga arbeta långsiktigt med målgruppen. Vi, Räddningsmissionen och Erikshjälpen, uppmanar Märta Stenevi, ny ansvarig minister för barns rättigheter till att ta ansvar.

Solrosen Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga Solrosens nationella arbete Föreställning och studiematerial Debatt
Läs mer
"Jag skämdes och vågade inte berätta som det var”

När skådespelaren AjaRodas var liten satt hennes pappa i fängelse. Nu spelar hon sig själv i föreställningen “Det ingen får veta om pappa” som i veckan spelas för mellanstadiebarn i Boråsområdet.
–Förhoppningsvis så kan jag väcka känslor och tankar hos barn som har liknande erfarenheter att det går att prata om det, säger Aja Rodas. Föreställningen är en del i ett Arvsfondsprojekt som drivs av Räddningsmissionens verksamhet Solrosen i samarbete med Teater Gyllene Draken och Erikshjälpen.

Solrosen Föreställning och studiematerial Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga Solrosens nationella arbete
Läs mer