Solrosen

Stöd till barn och unga med en frihetsberövad anhörig.

Kontakta oss Hitta hit

 

På Solrosen får barn, unga och vuxna sätta ord på vad de tänker och känner om att en familjemedlem är frihetsberövad. Här får man ställa frågor och prata om sådant man funderar på. Att komma till Solrosen kostar ingenting och allt deltagande är frivilligt. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte berättar för andra vad du har sagt här. Om du har frågor kan du ringa eller mejla oss. Du kan vara anonym.

Stödet från Solrosen kan ges digitalt eller på våra verksamhet i Göteborg och Borås. Det finns också en verksamhet som arbetar enligt ”Solrosmodellen” i Jönköping. Solrosen arbetar även nationellt för att barn till frihetsberövade och deras familjer får ett utökat och likriktat stöd oavsett var i landet man bor.

Utöver detta arbetar Solrosen också med kunskapsspridning och opinionsbildning, genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar och workshops. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

Solrosen erbjuder stöd till dig som har en förälder eller annan närstående i frivård, häkte eller fängelse

Klicka dig vidare för att se vilket stöd du kan få. 

För dig som är barn och ungdom  För dig som är vuxen  För dig som är yrkesverksam Digitalt samtalsstöd Folder Solrosen Information in English Film om Solrosen

Kontakta oss 

E-mail: solrosen@raddningsmissionen.se 

Solrosen Göteborg 
Tel: 0317-12 13 10  
Mobil: 0739-01 41 88
Besöksadress: Andra långgatan 19, 413 28 Göteborg

Solrosen Borås 
Mobil: 0721-45 42 34
Besöksadress: Kungsgatan 58, 503 35 Borås

Vi har också ett digitalt samtalsstöd.
Läs mer om stödet och boka din tid här.

Digitalt samtalsstöd

För dig som är barn eller ungdom

Vi som arbetar på Solrosen vet att det är svårt för många barn och ungdomar att ha en familjemedlem i fängelse. Det kan vara en pappa eller en mamma, men det kan också vara ett syskon eller en annan nära släkting. Vid ditt första besök berättar vi om vilken typ av stöd du kan få här på Solrosen. Sedan kan du fundera kring om du vill fortsätta att komma hit fler gånger. Det är du själv som bestämmer, allt stöd här på Solrosen är frivilligt.

Vi har också ett digitalt samtalsstöd som är tillgängligt för dig oavsett var du bor. Läs mer om samtalsstödet.

Individuella samtal

Många av barnen och ungdomarna som kommer till Solrosen väljer att gå på enskilda samtal. Då träffar du en av oss som arbetar här. Ett samtal innebär att vi sätter ord på det som händer i ens liv just nu, och hur det känns. Ibland kan det vara lättare att berätta genom att måla, rita eller genom någon annan typ av övning. Detta kan hjälpa dig att bearbeta och förstå vad du går igenom.  I samtalen kan du också få svar på frågor kring hur det kan se ut och vara på ett häkte och en anstalt.

Gruppträffar

Solrosen har även gruppträffar där du kan träffa andra barn eller ungdomar i din egen ålder. På varje träff diskuterar vi olika ämnen. Vi pratar bland annat om känslor, hur ett besök på fängelse kan gå till och om dina rättigheter som barn. Träffarna kan vara en hjälp för dig att se att du inte är ensam om din situation. Självklart fikar vi tillsammans!

Musikverkstad

Är du musikintresserad finns det möjlighet att jobba med text och musik på Solrosen. Du kanske vill sjunga och/eller skriva dina egna texter? Ibland är det lättare att skriva om hur man känner när mamma eller pappa är i fängelse, än att prata om det. 

Aktiviteter

På lov och helger träffas vi ibland och gör något tillsammans. Det kan vara en utflykt, läger eller någon skapande aktivitet. Varje år har vi en välbesökt julfest för barn och vuxna som samlar ca 100 personer.

 

Hör gärna av dig om du vill komma i kontakt med Solrosen, har frågor eller bara vill veta mer.

Kontakt till Solrosen

Vanliga frågor vi får från barn

Barn, unga och vuxna funderar ofta på hur det är när någon familjemedlem är i fängelse. På Solrosen är vi vana vid alla möjliga frågor. Här finns några funderingar från barn. Det finns naturligtvis många fler frågor och svaren beror ofta på just den situation som du befinner dig i. Varje situation är unik. Det är därför bättre om du kontaktar oss på Solrosen. Vill du veta mer om hur kriminalvården fungerar kan du läsa mer här.

 

Är det mitt fel?

Nej, det är aldrig ett barns fel när en vuxen gör något som är olagligt.

Kan jag ha kontakt med min mamma eller pappa när hon eller han avtjänar sitt straff?

Ja, vuxna är skyldiga att hjälpa dig med det om du vill. Kontakten skall alltid vara utifrån ditt bästa. 

Måste jag besöka min förälder i fängelse?

Nej, du måste inte ha kontakt med din förälder om du inte vill. Det måste kännas rätt för dig.

Vad ska jag säga till mina kompisar och i skolan?

Det kan vara bra att prata med en vuxen som du har förtroende för först. Hon eller han kan hjälpa dig att tänka igenom vad du skall säga och till vem.Din lärare vet oftast inte om vad som hänt. Men vi på Solrosen tror att det kan vara bra för dig att din lärare, eller någon annan vuxen på skolan som du har förtroende för, känner till din situation om du ibland skulle känna dig ledsen, trött eller arg.

Kan man tycka om någon som har begått ett brott?

Ja, det kan man. Man får skilja på person och handling. Man kan tycka om personen även om man inte tycker om det personen har gjort.

Får någon annan reda på det jag berättar för er?

Nej vi har tystnadsplikt. Undantaget är om du eller något annat barn är utsatt för stor fara. Då har vi som vuxna ansvar att skydda dig. Men vi har inga hemligheter för dig. Du kommer alltid få information i förväg om vi behöver prata om dig och din situation med någon annan.

Finns Solrosen på fler ställen i landet?

Solrosen finns i Göteborg och Borås. I Jönköping finns Vårsol och föreningen Bufff finns på många ställen i landet.

 

"Det är inte mitt fel att mamma eller pappa är i fängelse."

 

En familj med mamma, pappa och tre barn går i ett solrosfält.

För dig som är vuxen 

När en familjemedlem frihetsberövas kan familjen hamna i kris och barn och vuxna kan känna skuld och skam för det som hänt. Då kan det vara skönt att vända sig till någon för att få stöd och svar på frågor som dyker upp. Tillsammans kan vi fånga upp hur du och ditt barn mår och vad ni behöver.

Samtalsstöd individuellt och i grupp

Solrosen erbjuder dig som anhörig enskilda samtal och vid efterfrågan kan vi även erbjuda gruppträffar. Vi talar om er situation, föräldrarollen, barns känslor och tankar samt frihetsberövandet och kriminalvården.

Samtalsstödet finns också tillgängligt digitalt. Läs mer om det digitala samtalsstödet här.

Mötesplats Solrosen

Till Mötesplatsen ärdu och din familj välkomna. Det bjuds på mat, vi har skapande aktiviteter, spelar spel och musik. Mötesplatsen är till för att familjer, både barn och vuxna, ska kunna möta andra som är i liknande situation.

Läger och andra aktiviteter

Vi har läger för barn, unga och för familjer, en-två gånger/år. Solrosens läger kan innehålla olika typer av skapande aktiviteter såsom; musik, skrivar-verkstad, teater etc. Vi leker, sportar, grillar, badar, umgås och äter god mat. Flera gånger per år anordnar vi på Solrosen aktiviteter för barn och vuxna. Vi gör utflykter och varje år har vi en stor julfest som samlar många barn och vuxna.

En trygg mötesplats mellan barn och förälder

Vi på Solrosen träffar ibland barn som av olika anledningar inte kan eller vill besöka föräldern på fängelset. Solrosen kan då fungera som en mötesplats där barn kan träffa sin frihetsberövade förälder. En förutsättning för att ett möte ska ske är att det är barnets önskan, att barnets bästa har beaktats och att inga andra hinder föreligger.

Följeslagarverksamhet

Vi som arbetar på Solrosen kan följa barn till häkte och anstalt för att besöka den intagna föräldern. Detta sker i särskilda fall om det inte finns någon vuxen i barnens närhet som kan medverka vid besök. Vår utgångspunkt är barnens rätt att ha en relation och direktkontakt med båda sina föräldrar, utom då det strider mot barnens bästa.
 

Hör gärna av dig om du vill komma i kontakt med Solrosen, har frågor eller bara vill veta mer.

Kontakt till Solrosen

En pappa kramar sin dotter på ett solrosfält.

Vanliga frågor från vuxna

Barn, unga och vuxna funderar ofta på hur det är när någon familjemedlem är i fängelse. På Solrosen är vi vana vid alla möjliga frågor. Här finns några funderingar från vuxna. Hittar du inte vad du söker, kontakta oss gärna.

Behöver jag remiss för att mitt barn skall få börja på Solrosen?

Nej, du kan bara kontakta oss genom telefon, mail eller Facebook. Vår verksamhet är kostnadsfri att ta del av.

Hamnar jag eller barnet i något register?

Vi sparar era kontaktuppgifter och lite minnesanteckningar så länge ni har kontakt med oss. När barnet och du önskar avsluta kontakten med Solrosen har vi inga personliga uppgifter kvar. Vi är ingen myndighet och andra myndigheter får inte ta del av våra uppgifter. Undantaget är att vi har anmälningsplikt om vi misstänker att ett barn far illa, så som alla verksamheter som möter barn.

Skall jag berätta för barnen vad som har hänt?

Vi på Solrosen vet att det kan vara svårt att veta vad som blir det bästa i just er situation. Vi utgår från kunskap och erfarenhet som säger att barn generellt mår bra av att få åldersadekvat information om vad som händer i deras liv, och att de har rätt till information som rör dem. Vi rådgör gärna mer med er om just er situation. 

Är det bra eller dåligt för barnen att besöka den frihetsberövade föräldern?

I de flesta situationer är det viktigt för barnen att få upprätthålla sin relation till den frihetsberövade föräldern. Även om miljön på ett häkte eller en anstalt är främmande, så är själva kontakten med föräldern viktigare än miljön. Personalen är vana vid barnbesök och brukar vara bra på att bemöta barnen när de besöker.

Finns Solrosen på fler ställen i landet?

Solrosen finns i Göteborg och Borås. I Jönköping finns Vårsol och föreningen Bufff finns på många ställen i landet.

Solrosen är en verksamhet inom Räddningsmissionen som är en barnrättsorganisation

Läs vår barntrygghetspolicy här.

Räddningsmissionens barntrygghetspolicy

Musikskapande på Solrosen

Solrosen erbjuder musikverksamhet dit man kan komma och spela ett instrument, sjunga och skriva låtar. Här finns också möjlighet att spela in en egen låt, skapa musik i datorn eller att sjunga i mikrofon och spela in sin egen röst.

Att bearbeta vad man har varit med om och hur man mår genom att skriva text och musik är något Solrosen har jobbat länge med. Under åren har vi producerat en rad skivor med barn/ungdomar och vuxna egna texter/låtar. 

Vi på Solrosen tror på musikens kraft och kan hjälpa till med allt från att skriva en text, göra musik till den och sedan spela in den. Här har det skapats låtar om allt från hur det är att ha en förälder i fängelse till vilka serietidningar man gillar.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig.

Musik från Solrosen

Rapport: Barn på Sagsjön

Januari 2015 presenterades slutrapporten för ett tvåårigt projekt mellan Kriminalvården och Räddningsmissionen/Solrosen som just fokuserat på situationen för de barn som bor på anstalt tillsammans med sin frihetsberövade förälder.

I rapportens sammanfattning skriver man: ”Det är uppenbart att den lokala nivån, chef och medarbetare på anstalten, har goda ambitioner och anstränger sig för att hantera de svårigheter som uppstår i den dagliga verksamheten och i samverkan med socialtjänsten. Det framstår dock som att kriminalvården på det här området över tid har haft bristande förmåga att omsätta erfarenheter på lokal nivå till övergripande strukturer. Det är anmärkningsvärt och angeläget att förändra.”

Läs rapporten här!

Forskning lovordar Solrosens arbete 

År 2018 utvärderades Solrosens verksamhet av FOU Väst för att se vilken betydelse Solrosen har för dem som kommer i kontakt med verksamheten. Utvärderingen har gjorts genom intervjuer, observationer och en omfattande enkät.

Resultatet är tydligt: Solrosen behövs och bedriver i många olika dimensioner ett viktigt och uppskattat arbete. Utvärderingens slutrapport fastslår att Solrosen stödjer och stärker både barn och föräldrar. Genom samtalsstöd, besök på Kriminalvård och mötesplatser för både barn och familjer har Solrosen stor betydelse.

Läs rapporten här!

 

När en förälder hamnar i fängelse straffas också barnet.

Barn och unga med en förälder i fängelse brottas ofta med motstridiga känslor av skam och skuld men också saknad efter sin förälder. Många barn har fantasier om hur det är i fängelset och ofta tror de att det är värre än i verkligheten. Den oron kan vara svår att dela med någon. Varje år drabbas 160 000 barn av att en förälder döms för brott.

På Solrosen hjälper vi barn och unga att flytta skulden från sig själva och hjälper dem att bearbeta det som hänt. Vi avlastar barnen från obehagliga fantasier och berättar och visar hur ett fängelse faktiskt ser ut. Vi finns med barnet och familjen hela vägen, även efter att föräldern har kommit ut. Hos oss får de träffa fler i samma situation och se att de inte är ensamma. 

Läs mer

Vill du stötta Räddningsmissionens arbete? 
Swisha till 900 44 41 eller ge en gåva här.

 

Räddningsmissionen och Erikshjälpen arbetar gemensamt för att fler barn och ungdomar som har en närstående som är frihetsberövad ska få stöd. Erikshjälpen och Solrosen samverkar bl a i att sprida Solrosmodellen till fler orter i landet.

Solrosen har lång erfarenhet av att samverka med Kriminalvården kring frågor rörande föräldraskap och barnperspektiv, bland annat genom utbildningar, föreläsningar och Solrosens uppsökande verksamhet på anstalter och häkten.

Vårsol finns i Jönköping och är en del av Frälsningsarméns Familjecenter som bland annat möter barn/syskon till frihetsberövade. De är utbildade i och arbetar efter Solrosmodellen, och handleds av Solrosen Göteborg. 

Solrosen är medlem i ett europeiskt nätverk som heter ”Children Of Prisoners Europe”, COPE.  I nätverket ingår 19 olika organisationer från olika europeiska länder som arbetar med att förbättra situationen för barn och unga med en frihetsberövad familjemedlem.

Solrosen ingår i ett nätverk med Bojen och Gyllingen, som alla möter barn med en utsatt livssituation. Vi utbyter kunskaper och erfarenheter och anordnar gemensamt konferenser och seminarier. 

Solrosen stöds av Västra Götalandsregionen. 

Berättelser

Nyheter

180 000 tack för Fiskebäcksloppet 2023!

På nationaldagen den 6 juni gick Fiskebäcksloppet av stapeln. En riktig folkfest där cirka 600 löpare hjälptes åt att samla in pengar till Räddningsmissionen!

Solrosen Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga fiskebäcksloppet
Läs mer

Kontakta oss 

E-mail: solrosen@raddningsmissionen.se 

Solrosen Göteborg 
Tel: 0317-12 13 10  
Mobil: 0739-01 41 88
Besöksadress: Andra långgatan 19, 413 28 Göteborg

Solrosen Borås 
Mobil: 0721-45 42 34
Besöksadress: Kungsgatan 58, 503 35 Borås

Vi har också ett digitalt samtalsstöd.
Läs mer om stödet och boka din tid här.

Digitalt samtalsstöd