Vårt nationella arbete

Solrosen arbetar  nationellt och vill, utöver det direkta stödet, verka för att barn till frihetsberövade och deras familjer får ett utökat och likriktat stöd oavsett var i landet man bor. Stödet ges via våra Solrosverksamheter i Göteborg och Borås samt via verksamheten Vårsol i i Jönköping som arbetar enligt ”Solrosmodellen”.

En familj med mamma, pappa och tre barn går i ett solrosfält.

Under lång tid har Räddningsmissionen och barnrättsorganisationen Erikshjälpen samarbetat genom verksamheten Solrosen. De senaste åren har samarbetet fördjupats då vi gemensamt har sett att barn till frihetsberövade och deras familjer behöver ett utökat och likriktat stöd över landet. Vi som barnrättsorganisationer vill på ett tydligare sätt driva dessa frågor tillsammans för att öka kunskapen om målgruppen och sprida ”Solrosmodellen” vidare.

Samarbetet har bland annat resulterat i att Frälsningsarméns Vårsols samtalscenter i Jönköping arbetar efter Solrosmodellen med handledning från Solrosen.

Solrosmodellen avser det arbetssätt som utvecklats genom åren i Göteborg och Borås. Innehåller tex individuella samtal för barn, föräldrar, förälder- och barnsamtal, Barngrupp/tematräffar, uppsökande verksamhet på häkte och anstalt, föräldracirklar på anstalt, öppen mötesplats, metod för text och musik, läger etc. 

Vi har gemensamt arbetat fram handledarmaterialet “Att ha en förälder i fängelse” som innehåller ett handledningshäfte med sju teman och tillhörande övningar samt text och musik.

Solrosens mål

1. Barns rätt till information ska tillgodoses.

2. Barns rätt till målgrupps-specifikt stöd ska garanteras.

3. Barns möjlighet att upprätthålla relationen till frihetsberövad familjemedlem ska säkerställas.

En pappa och hans dotter håller hand och går över ett solrosfält.

Solrosens arbete

Solrosen arbetar på många olika sätt för att nå ut med sitt arbete, både för att utbilda och stötta. Nedan finner du några metoder och kanaler vi använder oss av.

 

Solrosens stöd till barn och unga Digitalt samtalsstöd Musik och handledarmaterial Film och föreställningen "Det ingen får veta..." 

 

 

 

Man måste få veta

Räddningsmissionen har tillsammans med barnrättsorganisationerna Erikshjälpen och BUFFF tagit fram en rapport som synliggör bristen på barnrättsperspektiv när föräldrar frihetsberövas. “Jag hade velat åka till pappa efter skolan och kanske tagit med läxor som han fått hjälpa mig med. Det hade varit positivt att haft en vardagskontakt”, säger en 17-årig tjej, om hur det varit att ha en frihetsberövad pappa.

Läs rapporten här

English version

Solrosfält.
Vårsol
Eriksjhjälpen