Hemlöshet i Göteborg

Hur situationen ser ut och vad Räddningsmissionen gör på vägen mot att utrota hemlöshet.

I Göteborg lever 3733 personer i hemlöshet, 858 av dem är barn. Totalt finns det 393 barnfamiljer i hemlöshet i Göteborg. Detta är enligt Räddningsmissionen alldeles för många och vårt mål är att utrota hemlösheten.  

Hur blir man hemlös? 

Det går att skilja på social och strukturell hemlöshet. Social hemlöshet innebär att den som är hemlös lider av exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa som gör att man inte klarar av eller har råd att ha ett eget boende. Den strukturella hemlösheten handlar om att strukturen i samhället gör att det saknas bostäder. Det kan tillexempel vara när ett par genomgår en skilsmässa, som det inte finns en lägenhet till båda parter. Det kan också vara personer som är nyanlända till Sverige som inte har kommit in på bostadsmarknaden på grund av den rådande bostadsbristen.  

Var uppehåller man sig när man är hemlös? 

Det finns lika många svar på vad hemlöshet innebär som det finns personer som lever i det. En del kämpar för sin överlevnad, en del deltar i sysselsättning medan andra är på sitt tillfälliga boende. Personer som är i hemlöshet kan bo på tillfälliga boendelösningar såsom på härbärgen, soffor, i trappuppgångar, på parkbänkar, hos kompisar eller precis var som helst. Det kallas akut hemlöshet när en person får ta en natt i taget och bo på tillexempel härbärgen eller i offentliga lokaler. Men de allra flesta göteborgare i hemlöshet bor på någon form av boende eller i en träningslägenhet. 

Räddningsmissionen arbetar dagligen med akuta insatser för att hjälpa personer i hemlöshet mot ett bättre liv. 

Vad gör Räddningsmissionen för att hjälpa personer i hemlöshet? 

Räddningsmissionen arbetar dagligen med akuta insatser för att hjälpa människor i hemlöshet mot ett bättre liv. Detta gör vi genom att erbjuda frukost, en säng för natten, länkning till myndigheter eller någon att samtala med. Men vi arbetar också med att hitta boendelösningar åt personer som behöver det. 

Verksamheterna inom Räddningsmissionen som arbetar med detta: 

  •  35:an är ett jourboende för personer i hemlöshet. Där får man tillgång till en varm säng att sova i, kvällsmat och ett eget rum så man kan låsa om sig. Man får även möjlighet att samtala med personalen. Där tar man en natt i taget och kan känna trygghet. 
  • Frukostcaféet Vasa serveras grötfrukost varje dag, till gäster som lever i hemlöshet och social utsatthet. De får även möjlighet att tvätta kläder, få nya kläder, duscha och att få hjälp att ta kontakt med myndigheter. De erbjuds även samtal och ett lyssnande öra. 
  • Hjärterum arbetar med att hitta lediga boutrymmen som redan finns runt om i staden, så att fler ska få en bra och trygg vardag. Det kan vara genom att någon hyr ut en del av sin bostad eller att det finns tillgång till ett outnyttjat utrymme som är beboeligt i en fastighet. Räddningsmissionen står då för hyreskontraktet. 
  • Station nord är en plats för övernattning för vuxna som inte får tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende. Här erbjuds ett flexibelt antal platser beroende på årstid. Verksamheten är öppen från kväll till tidig morgon varje dag året om.
  • Socialt stöd och Familjecenter välkomnar människor som befinner sig utanför välfärdssystemet och som behöver både akut och långsiktig hjälp. Det kan vara akuta behov som exempelvis övernattning, mat, dusch och tvätt eller långsiktig hjälp som språkkurs och koppling till arbetsmarknaden. Många som kommer hit har familj och barn så det finns också beredskap för akut stöd till familjer som tillfälligt kommer till Göteborg och är behov av information, länkning och hjälp i kontakt med myndigheter. 

Räddningsmissionens förebilder  

Räddningsmissionen har Finland som förebild när det gäller hemlöshet. Där betraktas hemlöshet som ett brott mot en persons fundamentala rättigheter. I Finland är hemlösheten en nedåtgående trend på grund av deras nationella strategi med samarbete mellan aktörer, där bostadsfrågan är i fokus. Enligt Patrick Hansén, verksamhetschef Hemlöshet på Räddningsmissionen, behövs det en nationell strategi även i Sverige för att utrota hemlösheten. Han menar att rätten till bostad inte ska villkoras utifrån individens situation eller förmåga. Rätten till boende lyfts fram som en social rättighet i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Det bör det också betraktas som i Sverige, menar han.