Socialt stöd och Familjecenter

 

Socialt stöd och Familjecenter är ett samarbetsprojekt i form av IOP med Social Resursförvaltning tillsammans med Räddningsmissionen och Betlehemskyrkan. Hit välkomnar vi människor som befinner sig utanför välfärdssystemet och som behöver både akut och långsiktig hjälp. Det kan vara akuta behov som exempelvis övernattning, dusch och tvätt eller långsiktig hjälp som språkkurs och koppling till arbetsmarknaden. Inom Socialt stöd och Familjecenter fokuserar vi på familjestöd, bashjälp, samhällsinformation, länkning till hemlandet och stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård och skola.

 

Bashjälp

Flera förmiddagar i veckan erbjuder vi möjligheter till dusch och tvätt för människor som annars inte har tillgång till det. I samband med bashjälpen serveras även frukost och socialarbetare finns på plast för stöd med information och länkning. Varje dag har vi mellan 30-150 gäster.
 

Familjestöd

De flesta av de vi möter i vår verksamhet har barn, antingen i Göteborg eller i hemlandet. För oss är barns rättigheter i fokus och vi vill bidra till trygghet i en för de vi möter oftast otrygg tillvaro. Vi har beredskap för att ge akut stöd till familjer som tillfälligt kommer till Göteborg och är behov av information, länkning och hjälp i kontakt med myndigheter. Vi erbjuder också stöd till de som har sin primära vistelse i Göteborg men saknar uppehållsrätt, vilket innebär stöd i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter samt samhällsinformation för de som har för avsikt att etablera sig i Sverige med stöd av EU-rätten och den fria rörligheten.
 

Samhällsinformation & kontakt med myndigheter och sjukvård

En del i vårt långsiktiga arbete är att vi erbjuder språkkurs, samhällsinformation, kunskapshöjande insatser så som information om hälsa, rättigheter och praktisk information kring samordningsnummer, uppehållsrätt och arbetsmarknad.

Vi erbjuder även stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård för både barn och vuxna.
 

Social planering

I samverkan inom IOP med Social resursförvaltning erbjuder vi stöd för målgruppen i olika former. Social planering är en del vilket innebär individuella möten med målgruppen där vi gemensamt inventerar frågor utifrån individens specifika situation så som hälsa, utbildning, intention med vistelsen i Sverige och behov av samhällsinformation.

Individuell uppföljning ger en tydligare bild av vilket stöd personer behöver, faktiska omständigheter i hemlandet för de vi möter och kan bidra till att stärka resurser och kan bidra till en ökad känsla av egenmakt.

Gemensamt skapas en plan med aktiviteter så som arbetssökande, deltagande i alfabetiseringskurs och annat personen ser som relevant i sin specifika situation. Social planering är en möjlighet och ett samtidigt ett krav för att boka en plats för övernattning. Uppföljning sker till viss del i samverkan med Famnen på Frälsningsarmén.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss!

Tillsammans genom coronaskrisen

Coronaviruset slår hårt åt grupper som redan lever i utsatthet. Hur håller man sig hemma om man är hemlös? Hur håller man kontakten med sin familj i ett annat land när gränser stängs? Våra verksamheter behövs extra mycket just nu. 

Utsatta EU-medborgare Hemlöshet och social exkludering Frukostcaféet Vasa – för hemlösa och socialt utsatta Socialt stöd och Familjecenter PoDrom - FEAD projekt Coronakrisen
Läs mer
Räddningsmissionen följer utsatta på vägen hem

Årets vinterkampanj från Räddningsmissionen är en alternativ kartläggning av hemlösheten i Göteborg. Temat för kampanjen är ”På väg hem” och genom den vill Räddningsmissionen visa komplexiteten bakom hemlösheten. Den verkliga vägen till ett eget hem är långt ifrån enkel för de 5015 personer som enligt den senaste officiella statistiken saknar ett hem.

Hemlöshet och social exkludering Utsatta EU-medborgare Frukostcaféet Vasa – för hemlösa och socialt utsatta 35:an – en säng för natten Socialt stöd och Familjecenter Påväghem
Läs mer
Skapa rättvisa i en orättvis värld

Räddningsmissionens arbete med utsatta EU-medborgare bedrivs på flera sätt och på flera platser. Gemensamt för allt arbete är att ge människor som lever långt utanför det svenska välfärdssystemet möjlighet att förändra sina egna liv och bättre förutsättningar för social inkludering.

Läs mer