Station Nord

 

Station Nord är en plats för övernattning för personer som inte ges och får tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Härbärget erbjuder ca 40 platser för vuxna och platserna bokas på förhand samt genom uppsökare och andra aktörer som kommer i kontakt med målgrupperna. Många saknar boende i Göteborg och de som inte ges tillgång till de sociala välfärdssystemen tvingas ofta sova ute och övernattningen ska ge möjlighet att komma in för vila och en tid för att få socialt stöd och samhällsinformation. Verksamheten är öppet 20.30-07.30 varje natt.

Finansiering och samverkan

Verksamheten sker i partnerskap (IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap) med Social Resursförvaltning som finansierar övernattningen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss.