Dags att utrota hemlösheten? - Hur gör vi?

12 juni, 2019

 Ett ordnat boende är en lagstadgad mänsklig rättighet. Ändå är hemlöshetsfrågan i Sverige ett stort och växande samhällstrauma. Klarar kommunerna eller marknaden av att komma till rätta med dagens situation med drygt 33 000 hemlösa i landet eller behöver staten ta ett övergripande ansvar? Det är frågor som kommer att diskuteras med experter och politiker under Räddningsmissionens konferens den 14 juni. 

"Det är hög tid att vi tar tag i hemlöshetsfrågan i Sverige. För att lyckas måste vi ändra perspektiv från att bara försöka hantera hemlösheten till att skapa en strategi för att en gång för alla utrota den”. Så säger Patrick Hansén, verksamhetschef inom hemlöshet på Räddningsmissionen och projektledare för konferensen den 14 juni. “Vi på Räddningsmissionen har länge diskuterat och drömt om en nationell strategi för hemlöshetsfrågan i Sverige. Vi hoppas att den här konferensen kan vara ett steg på vägen” säger Patrick. 

Konferensens huvudtalare är Peter Fredriksson, specialsakkunnig för bostadslöshetsfrågor på miljöministeriet i Finland 2001–2017. Att huvudtalaren kommer just från Finland är ingen slump. “Finland är det enda landet i Europa där hemlösheten minskar. Där har man valt att se hemlösheten som ett bostadsproblem som går att lösa snarare än som en konsekvens av människors personliga problem” säger Patrick. I Finland har man utformat en nationell integrerad strategi som utgår från den hemlöses rättigheter och behov. I ett framgångsrikt samarbete mellan stat, lokala myndigheter och lokala aktörer har man sedan tagit fram olika typer av boende lösningar. Trots att hemlösheten i resten av Europa ökar för varje år fortsätter hemlösheten i Finland minska. 

Att hantera hemlösheten som ett bostadsproblem är inte en orimlig tanke. Rätten till ett ordnat boende lyfts fram som en social rättighet i FN-deklarationen om mänskliga rättigheter (artikel 25) och i Sveriges regeringsform 1 kap. 2 § första moment. “Därför behöver vi betrakta hemlöshet som ett brott mot en persons fundamentala mänskliga rättigheter. Rätten till bostad ska inte villkoras utifrån individens situation eller förmåga. Vi måste börja se det som ett bostadsproblem som går att lösa” menar Patrick. 

Till konferensen kommer bland annat riksdagsledamötena Mats Wiking (S) och Emma Hult (MP) samt Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. De finns även med i ett avslutande panelsamtal med talarna på konferensen. “Jag hoppas att vi då ska kunna väcka frågan om hur vi skall förmå staten att ta ett övergripande ansvar för hemlöshetsfrågan. Men även frågan om situationen för hemlösa barnfamiljer som just nu är väldigt aktuell i och med den nya rutinen för nödbistånd som framförallt inbegriper barnfamiljer utan bostad” säger Patrick. 

 


Det finns fortfarande platser kvar till konferensen.
Läs mer om konferensen här

 

Social inkludering och migration Hemlöshet och social exkludering Frukostcafé Vasa – för hemlösa och socialt utsatta Station Nord 35:an – en säng för natten