14 juni, 2019 07:45 – 12:15
Clarion Hotel Post Göteborg

KONFERENS: Dags att utrota hemlösheten i Sverige! – Hur gör vi?

Ett ordnat boende är en lagstadgad mänsklig rättighet. Ändå är hemlöshetsfrågan i Sverige ett stort och växande samhällstrauma. Klarar kommunerna eller marknaden av att komma till rätta med dagens situation med drygt 33 000 hemlösa i landet eller behöver staten ta ett övergripande ansvar?

Under konferensen får vi en bild av den växande hemlösheten i Europa, Sverige och Göteborg.  Vi kommer även att hämta inspiration från Finland, det enda landet i Europa där hemlösheten minskar på grund av en framgångsrik nationell hemlöshetsstrategi.

Pris

Kostnaden för konferensen är 300 kr. Om din organisation inte har möjlighet att betala hör av dig till oss då vi gärna vill att så många som möjligt ska kunna närvara. Om du behöver betala via faktura, hör av dig till Patrick Hansén, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. 

Anmälan

Program 

Kl. 07:45-08:30: Registrering och frukost  

 
Kl. 08:30-08:50: Inledning och rapport om hemlöshetssituationen i Europa idag – Patti Hansén, verksamhetschef inom hemlöshet, Räddningsmissionen 
Patti ger rapport från Feantsas europeiska hemlöshetskonferens 30 - 31 maj 2019   
   
Kl. 08:50:-09:20: Hemlöshetssituationen i Sverige idag – Arne Kristiansen, lektor och docent vid Lunds universitet . Arne forskar om hemlöshet, drogmissbruk, sociala förändringsprocesser och brukarinflytande i socialt arbete.  

  
Kl. 09:20-09.45: Hemlöshetssituationen i Göteborg idag – Mikael Chrona, utvecklingsledare på Fastighetskontoret i Göteborgs Stad. Mikael presenterar färsk statistik över hemlösheten i Göteborg samt slutrapporten för stadens hemlöshetsplan 2015 - 2018. 

09.45:10:00 Vad innebär det att vara barn och hemlös – Linn Jonsson, projektledare för IOP hemlösa barnfamiljer 2018-2019, Räddningsmissionen. Linn delar med sig av barnens upplevelser av att leva i hemlöshet.  

 
10:00-10:30 Fika 

Kl. 10:30-11:30 Finland - det enda landet i Europa där hemlösheten minskar – Peter Fredriksson, specialsakkunnig för bostadslöshetsfrågor på miljöministeriet i Finland 2001-2017 
Peter var med och tog fram den nationella hemlöshetsstrategin i Finland som ledde till en radikal minskning av antalet hemlösa i landet.   

Kl. 11:30-12:15 Panelsamtal med föreläsare och inbjudna politiker från kommun och riksdag - Moderator: direktor Emil Mattsson, Räddningsmissionen.

  •  Mats Wiking (S) Riksdagsledamot.
  •  Emma Hult (MP) Riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet 
  •  Arne Kristiansen, lektor och docent vid Lunds universitet 
  •  Peter Fredriksson, specialsakkunnig för bostadslöshetsfrågor på miljöministeriet i Finland 2001 -   2017
  • Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborg.

 

Talare: Peter Fredriksson

Peter Fredriksson, specialsakkunnig för bostadslöshetsfrågor på miljöministeriet och ansvarig för bostadslöshetspolitiken i Finland 2001-2017. Peter var med och tog fram den nationella hemlöshetsstrategin i Finland som ledde till en radikal minskning av antalet hemlösa i landet. Finland hade ca 20 000 hemlösa 1987 och idag är de nere på ca 7000 hemlösa på grund av en framgångsrik nationell hemlöshetsstrategi.   

Har du frågor kring konferensen?

Välkommen att ta kontakt med oss!

Hemlöshet och social exkludering 35:an – en säng för natten Frukostcafé Vasa – för hemlösa och socialt utsatta