Hemlöshetskonferensen Clarion Hotel Post

17 juni, 2019

Hur kommer det sig att hemlösheten i Finland minskar drastiskt när den ökar i alla andra europeiska länder? För att få reda på svaret bjöd vi hit Peter Fredriksson, en av hjärnorna bakom Finlands nya hemlöshets- och bostadspolitik som trädde i kraft 2008 (Peter var då tjänsteman i den finska regeringen under dåvarande bostadsminister Jan Vapaavuori). Den 14 juni medverkade Peter på Räddningsmissionens hemlöshetskonferens på Clarion hotel tillsammans med Arne Kristiansen, docent vid Lunds universitet, Linn Jonsson, fd projektledare för ett IOP kring hemlösa barn, Mikael Chrona, fastighetskontoret och Patti Hansén, Räddningsmissionen. I panelen tre politiker: Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Mats Wiking, riksdagsledamot (S) och Emma Hult, riksdagsledamot (MP) och ordförande i riksdagens civilutskott.

Det är tydligt att arbetet mot hemlöshetens orsaker inte behöver vara en partiskiljande fråga. I Finland togs initiativet av moderaterna, men arbetet har ett brett stöd över hela partilinjen. En del problem i samhället är extremt svåra att lösa, men just hemlöshet kan faktiskt besegras, det har Finland visat. År 1987 fanns det drygt 18.000 hemlösa i Finland, idag är man nere på 5400 personer. För att ett land skall lyckas bryta hemlöshet krävs enligt Peter en tydlig statlig målsättning, en produktion och ett utbud av rimligt prissatta hyresbostäder, ett individuellt stöd och implementering av Bostad Först för de mest utsatta och samtidigt ett pågående preventivt arbete för de som är i riskzonen för att bli hemlösa. Förändringen kräver samarbete och engagemang mellan staten, kommunerna och de aktörer som skall driva verksamheterna. Finlands tidigare bostadsminister Jan Vapaavouri, som reformerade hemlösheshetspolitiken i Finland, har beskrivit de finländska framgångarna på följande sätt:

”Vi ändrade helt perspektiv och valde att satsa på Bostad Först som innebar att först erbjudna en person med omfattande problematik ett hem för att personen sedan skall ha en chans att kunna ta tag i sina problem. Staten tog en kraftfull operativ roll för att implementera programmet i kommunerna. Vi skapade kontrakt med de största finländska städerna för flera tusen nya lägenheter.  Vi integrerade social- och hälsovård i våra bostad först projekt och vi var framförallt fast beslutna om att skapa förändring och lösa hemlöshetsfrågan”.

I det nya regeringsprogrammet i Finland från den 3 maj har man skärpt målen ytterligare: bostadslösheten ska helt avskaffas under de närmaste två mandatperioderna, dvs senast 2027.

När vi samtalade med politikerna under konferensen kunde vi konstatera att det finns en bred samsyn kring att Finlands exempel är värt att på allvar lära sig något ifrån och imitera. Förhoppningsvis följs vårt seminarium av ett liknande i riksdagen under hösten.

Om Finland kan, kan Sverige!

Vill du veta mer om vad som sas under konferensen?

Här nedan kan du ladda ner talarnas presentationer. 

pdf
238.24 KB
pdf
868.16 KB
Hemlöshet och social exkludering Utsatta EU-medborgare 35:an – en säng för natten Frukostcaféet Vasa – för hemlösa och socialt utsatta Station Nord