Kommentar till Socialstyrelsens kartläggning av hemlösheten

5 februari, 2024

Den 1 februari publicerade Socialstyrelsen sin kartläggning där de presenterar aktuell statistik för hur hemlösheten ser ut i Sverige idag.

Totalt lever drygt 27 000 personer i Sverige i hemlöshet. 2581 av dem finns i Göteborg.

Det är en minskning från den senaste kartläggningen som Fastighetskontoret i Göteborg gjorde året innan.

2581 personer befinner sig i hemlöshet i Göteborg.

 

Ny statistik från Socialstyrelsen, 1 februari 2024

Patti Hansén är ansvarig för Räddningsmissionens arbete mot hemlöshet och kommenterar rapporten så här: 

 

”Det är naturligtvis positivt att den officiella statistiken sjunker, men det är också viktigt att komma ihåg att det finns ett mörkertal här, vilket även framgår av rapporten. Många av de människor vi möter lever i ett skuggsamhälle utanför statistiken. Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet är för snäva, "situationerna” borde breddas för att spegla verkligheten bättre. 

Precis som rapporten visar finns det många orsaker till hemlöshet vilket innebär att många olika typer av människor söker hjälp hos Räddningsmissionen. Allt från människor som fastnat i missbruk, som kämpar med psykisk ohälsa till människor med olika typer av psykiatriska funktionsnedsättningar. Det kan också vara människor som är i en situation där de blivit utan jobb och som inte har någon social problematik eller sjukdom över huvud taget. De har helt enkelt hamnat i ett läge där de inte längre kan betala sin hyra. 

”Det är bra att regeringen väljer att fokusera på Bostad först, som är en mycket väl fungerande modell, men vi skulle också gärna se att den nationella hemlöshetsstrategin inkluderade utsatta EU-medborgare och papperslösa.  

Att 27 000 personer ska behöva leva i hemlöshet i ett välfärdsland som Sverige är problematiskt. Varje människa i hemlöshet är en för mycket.

Att 27 000 personer ska behöva leva i hemlöshet
i ett välfärdsland som Sverige är problematiskt.

Varje människa i hemlöshet är en för mycket!

Hemlöshet och social exkludering hemlöshet