Vi drömmer om en stad där ingen lämnas utanför.

Vi lever i ett samhälle med stora resurser och gigantiska utmaningar. Trots att många människor lever i stort välstånd växer också utsattheten. Vi vill bidra till att skapa en stad som håller ihop och där ingen människa lämnas utanför. För att skapa detta medmänskligare samhälle behöver vi vara många som krokar arm. Därför vill vi i allt vi gör samverka med privatpersoner, offentliga myndigheter, företag, stiftelser, kyrkor och civilsamhälle.

Om oss

Räddningsmissionen är en ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen grund. Vi arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för de människor vi möter. Ytterst sett leds vår förening av våra huvudmän som består av 30 kristna församlingar i Göteborg med omnejd. 

Vårt arbete är helt beroende av frivillighet. Våra volontärer och insamlade gåvor gör livsviktig skillnad varje dag. Välkommen att bidra med vad du kan och har – alla insatser är viktiga, stora som små. 

 

Detta gör vi  Volontär  Insamling  Huvudmän  Organisation och ekonomi  Jobba hos oss

Vision och uppdrag

Vi arbetar varje dag mot visionen "Ett värdigt liv för alla". Vårt uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till eller förvärrar utsatthet och utanförskap. För att göra detta möjligt arbetar vi med diakonal handling, diakonal mobilisering och diakonal opinionsbildning. Med diakonalt arbete menas socialt arbete på kristen grund. 1. Diakonal handling

Det är handlingen som räknas. Därför vill vi göra handfasta och konkreta insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. Vi vill hjälpa akut men också leda vidare till långsiktig social förändring.


2. Diakonal mobilisering

Om förändring ska ske behöver många vara med. Därför vill vi mobilisera den potentiella kraft som finns hos privatpersoner, i kyrkor, föreningsliv, företag och i det offentliga. Tillsammans kan vi åstadkomma det omöjliga. 


3. Diakonal opinionsbildning

Utifrån vår värdegrund vill vi föra en samhällspolitisk dialog som medverkar till positiva förändringar för dem vi arbetar med. Vi vill också vara språkrör för de människor vi möter och skapa plattformar där målgruppen själv får komma till tals i frågor som angår deras liv.

Vår värdegrund - möten i ögonhöjd

Vi är en organisation för socialt arbete på kristen grund. Den kristna grunden är en drivkraft till att lindra människors nöd och ger inspiration till att främja ett rättfärdigt samhälle. Kyrkan och den kristna tron kan också bidra till att skapa positiv förändring i människors liv.

Vår organisation är öppen för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Det viktiga är att man vill arbeta utifrån organisationens riktning, värderingar och identitetsdrag. 

Socialt arbete sedan 1952

Vår historia tar sin början på kajerna i Göteborgs hamn i början av 1900-talet. Emigrantmissionen lindrade nöden bland alla de människor som samlats för att gå ombord på amerikabåtarna. När emigrantströmmen sinade fortsatte hjälpen till hemlösa och utslagna i stadens hamnkvarter runt Nordstan och kring Järntorget. 1952 bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa - Räddningsmissionen. I huset på Husargatan i Haga kunde man få ett värmande mål mat eller ett par begagnade skor. I hamnen fanns möjlighet att övernatta i en av Fyrbåksexpressens sovvagnar.  
 
Under åren har organisationen utvecklats vidare och arbetar idag brett med sociala frågor på kristen grund. Utsatthetens ansikte skiftar vilket gör att verksamheten alltid förändras.

Säg ett beslut som inte berör ett enda barn

Vi är stolta över att vara en barnrättsorganisation. För oss innebär det att barns rättigheter ska genomsyra hela organisationen. Barn ska bemötas med respekt och vara delaktiga i beslut som rör dem. När man funderar på vilka beslut som inte berör ett enda barn så inser man att barnrättsfrågor och ett barnperspektiv behöver genomsyra allt vi gör på ett eller annat sätt. 

Barnkonventionen ligger till grund för barns rättigheter och för att den ska bli mer konkret i vårt arbete har vi tagit fram åtta barnrättsprinciper. Dessa principer hjälper oss att implementera och utveckla arbetet i våra olika verksamheter. Du kan läsa mer om våra barnrättsprinciper här:

Våra barnrättsprinciper

Om du eller ditt barn är i behov av hjälp så finns det olika organisationer som kan vara behjälpliga. Håll musen över länkarna här nedan för att se vilken organisation som skulle passa dig/er bäst:

Barnombudsmannen    Solrosen Bona Via    Gyllingen    Bojen    BRIS    Randiga Huset    Barnahus Göteborg    Youmo    Föräldrarlinjen