Säg ett beslut som inte berör ett enda barn

Vi är stolta över att vara en barnrättsorganisation. För oss innebär det att barns rättigheter ska genomsyra hela organisationen. Barn ska bemötas med respekt och vara delaktiga i beslut som rör dem. När man funderar på vilka beslut som inte berör ett enda barn så inser man att barnrättsfrågor och ett barnperspektiv behöver genomsyra allt vi gör på ett eller annat sätt. 

Barnkonventionen ligger till grund för barns rättigheter och för att den ska bli mer konkret i vårt arbete har vi tagit fram åtta barnrättsprinciper. Dessa principer hjälper oss att implementera och utveckla arbetet i våra olika verksamheter.

 


Barnrättsprincip 1

Möten i Ögonhöjd

Vi möter barn med respekt och med närvaro i mötet.

Barnrättsprincip 2

Delaktighet

Barn är delaktiga, på riktigt, i beslut som rör dem, kring utformning av verksamhet, miljö och aktiviteter.

Barnrättsprincip 3

Vi lyssnar

Vi skapar förutsättningar för barn i alla åldrar att uttrycka sig i olika former och vi är beredda att lyssna på och ta barnen på allvar.

Barnrättsprincip 4

Information

Information som berör barn ska ges på ett sätt som barnet kan förstå och som är anpassat till barnets ålder.

Barnrättsprincip 5

Utveckling

I de verksamheter som riktar sig till barn ska vi verka för att skapa möjlighet att utvecklas och stärkas.

Barnrättsprincip 6

Kontinuitet

Verksamhet som riktar sig mot barn ska sträva efter att vara organiserad så att barnet tillförsäkras kontinuitet.

Barnrättsprincip 7

Medarbetare

Medarbetare som möter barn i våra verksamheter ska ha sådan utbildning och kompetens att de kan ha förståelse för barnets behov och situation.

Barnrättsprincip 8

Miljö

Miljöer i våra verksamheter där barn vistas ska vara tillgängliga, säkra och inbjudande för barn i alla åldrar.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi arbetar kring barns rättigheter är du varmt välkommen att höra av dig!