Hos oss är barnet i centrum

Vi är stolta över att vara en barnrättsorganisation. För oss innebär det att barns rättigheter ska genomsyra hela organisationen. Barn ska bemötas med respekt och vara delaktiga i beslut som rör dem. När man funderar på vilka beslut som inte berör ett enda barn så inser man att det inte finns några sådana och därför måste barnrättsfrågor och ett barnperspektiv behöver genomsyra allt vi gör på ett eller annat sätt

Vi vill vara och hoppas att vi är en röst för de barn vi möter. Vi vill vara med och förändra och förbättra situationen för alla barn, för alla människors rätt till ett värdigt liv – som är vår vision.

Barnrättsprinciper

Barnkonventionen är utgångspunkten i vårt rättighetsarbete. Och vi är så glada över att den sedan den 1 januari 2020 är lag i Sverige. Men lagtext är inte alltid så lätt att översätta till praxis så för att bli mer konkreta i vårt arbete har vi tagit fram åtta barnrättsprinciper. Dessa principer hjälper oss att implementera och utveckla arbetet i våra olika verksamheter

Läs mer

Vad vi gör för barn och unga

Ett barn är varje människa under 18 år. En fullvärdig människa med sin egen berättelse och en del av sitt sammanhang, sin familj och sin miljö. Vår organisation interagerar med barn dagligdags som deltagare, besökare, boende, anhöriga, barn till anställda och som medborgare i samhället där vi verkar. Alla verksamheter på Räddningsmissionen möter på barn direkt eller indirekt. Här nedan kan du läsa om de verksamheter där vi direkt arbetar med och för barn.

Läs vår barntrygghetspolicy här

Räddningsmissionens barntrygghetspolicy

 

 

Solrosen

På Solrosen möter vi barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem. 

LÄS MER

Communityskolan

 Idag finns communityskolor i Gårdsten och Tynnered. Genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet vill vi ge eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid.

LÄS MER

Skyddslägenheter

I våra skyddslägenheter erbjuder vi stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. 

LÄS MER

Karibu

IKaribu är en mötesplats för barn kring musik och kultur i Bergsjön. Varje onsdag eftermiddag kommer barn till Bergsjöns kyrka för att spela instrument, sjunga, dansa och skapa musik. 

LÄS MER

Svängdörren

Svängdörren är en kulturskola som erbjuder möjligheter att pröva musikens och kulturens kraft. Människor i olika åldrar är välkomna, med en särskild inriktning i närområdet – Lövgärdet. 

LÄS MER

Studiestunden

Räddningsmissionen vill vara med och bidra till att fler barn lyckas med sina studier. Vårt mål med studiestunden är att lyfta elevens egna motivation genom att stärka deras självförtroende och bygga en framtidstro.

Läs mer

Familjehems-
verksamheten

Det är många barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar och behovet av trygga, stabila familjehem är stort. 

LÄS MER

Stödboende för unga

Räddningsmissionen arbetar med stödboende för unga för att ge ungdomar det stöd de behöver för att klara av ett eget boende, utvecklas till självständiga individer och på sikt bli självförsörjande, utan behov av samhällets insatser. 

LÄS MER

Ruth - skyddat boende

Ruth är ett kollektivt skyddat boende för kvinnor och deras barn, utsatta för prostitution eller människohandel.

LÄS MER

"Det ingen får veta..."

Ett arvsfondsprojekt som genom bland annat en teaterföreställning vill belysa de rättigheter barn till frihetsberövade har.

Läs mer

Syskonstödet

Ett arvsfondsprojekt för att öka de biologiska barnens känsla av sammanhang och delaktighet. Tanken med projektet är att det ska mynna ut i ett omfattande material som består av webbplats, film, samtalsunderlag, handbok för föräldrar mm.

Läs mer

Vi är många som kämpar för barns rättigheter

Vi är glada för att vi är många som på olika sätt verkar för barns rättigheter i Göteborg och runt om i Sverige. Räddningsmissionen har många samarbetspartners och vi tror på att verklig skillnad kan endast ske när vi gör det tillsammans. Här kan du läsa mer om andra organisationer som gör skillnad för barn.

  • Bona Via – stöd till barn som har en förälder/vuxen i sin familj som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika eller läkemedel. 

  • Gyllingen – ger stöd till barn och unga som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa eller sjukdom 

  • Bojen –  En verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet 

  • BRIS – Stöd till barn och unga och till vuxna genom telefon och chat. Info om orosanmälan.  

  • Randiga huset – hjälper barn och ungdomar som har eller kommer att förlora en viktig person 

  • Barnahus Göteborg – dit barn eller ungdomar kan gå för att få hjälp om man har blivit utsatt för ett brott 

  • Maskrosbarnför barn med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem för våld

  • Yuomo – ungdomsmottagning på internet på flera språk 

  • Föräldralinjen - är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet 

Berättelser

”Ingen ska behöva bära på familjehemligheter”

– Det kan vara tungt för ett barn att bära på hemligheter. Det säger Aja Rodas som utgår från sin egen barndom som var full av längtan och skam. Aja spelar sig själv i den turnérande teatern Det ingen får veta om pappa – som handlar om att ha en frihetsberövad förälder.

Läs mer

Nyheter

Digitalt samtalsstöd "Inte mitt fel"

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen i Göteborg och Umeå Stadsmissions verksamhet Kumulus har tillsammans fått bidrag från Socialstyrelsen för att finansiera Inte mitt fel, ett digitalt samtalsstöd för barn och unga med en frihetsberövad familjemedlem.

Solrosen Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga Barnrätt Solrosen
Läs mer